Lex Sarah-anmälan efter bristande tillsyn av brukare

Åstorps kommun har mottagit och utrett en rapport enligt lex Sarah och väljer att skicka denna som en anmälan till IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Bristande tillsyn av brukare.

Åtgärd

Planering av verksamhet och anpassnig av lokal.

Senast ändrad • 2024-05-08

Kontakt