Lex Sarah-anmälan gällande brist vid mottagande av trygghetslarm

Socialförvaltningen har mottagit och utrett en rapport enligt lex Sarah och beslutar att anmäla händelsen till IVO - Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

  • Händelse inom hemvården: Brist vid mottagande av trygghetslarm.

Åtgärder

  • Samtal med berörd personal om gällande larmrutin; larmtelefon och larmmottagning.
  • Tydliggörande samtal om uppdraget och skyldigheter.
Senast ändrad • 2024-05-15

Kontakt