Ny struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

Bild

Den 19 juni godkändes samverkansavtal för SSPF – samverkan mellan socialtjänsten, skolan, polisen och fritid. Under hösten ska gemensamma rutiner tas fram för arbetet med SSPF.

SSPF är en struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i i riskzonen för ogynnsam utveckling. Syftet är att fånga upp barn och ungdomar mellan 12-18 år i ett tidigt skede för att undvika att den unga hamnar i en ogynnsam situation såsom brottslighet, drogmissbruk eller andra riskbeteenden.

Hur fungerar det?

SSPF bygger på att vårdnadshavare skriftligen godkänner att anställda från polisen, skolan och socialtjänsten får lov att samverka kring den unges behov och dela den information mellan varandra som behövs. I de situationer där det bedöms värdefullt och vårdnadshavare gett samtycke kan även andra kopplas in.

- Det finns många vuxna som träffar barn eller ungdomar på olika platser i kommunen. Det kan vara i skolan, på fritidsgården eller utomhus på kvällarna. Med SSPF kommer vi myndigheter att kunna samarbeta tätare än i vanliga fall och snabbare se vilket stöd den unga behöver från olika håll. När vi är många som arbetar tillsammans ökar chansen att kunna bryta negativa mönster hos barn och ungdomar, säger projektledare Janny Bildtgård.

Arbetet är en del av programförklaringen Tryggare Åstorp. Under hösten kommer gemensamma rutiner att tas fram för hur arbetet kommer att gå till.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2020-04-08

Kontakt