En gångbro ska byggas över järnvägsspåret i Åstorp

Bild

Skiss över hur bron kan komma att se ut.

Under kommunfullmäktige i veckan beslutades det att en gångbro ska byggas över järnvägsspåret i Åstorp. Finansieringen görs tillsammans med Trafikverket.

Gångbron ska öka tillgängligheten för de södra delarna i Åstorp. Det kommer bland annat innebära en bättre tillgänglighet för de som kommer bo och leva i det nya bostadsområdet Björnekulla ås och binda samman de östra och västra delarna av centrum.

Arbetet kommer att pågå från 2024-2025. Det finns en vision hur bron ska se ut men utformningen är ännu inte beslutad. Åstorps kommun står för 75 procent av kostnaden av bygget och Trafikverket står för 25 procent. Därefter kommer framtida underhåll att skötas av Trafikverket.

- Järnvägsbron är en viktig investering för utvecklingen av Åstorps centrum. Vi kommer få en mycket säkrare station för tågresenärerna och bron kommer även minska risken för spring över spår, säger Ronny Sandberg, kommunalråd i Åstorps kommun.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2020-04-06

Kontakt

Kontakt