På gång i Tryggare Åstorp

Bild

Det pågår flera spännande projekt och satsningar i Tryggare Åstorp. Arbetet sker i samverkan mellan alla förvaltningar i kommunen, näringsliv, föreningsliv och region.

Programförklaringen Tryggare Åstorp syftar till att öka trygghetskänslan hos våra invånare. Sedan projektet startades i september 2019 har flera samverkansinsatser genomförts och arbetet fortsätter.

Här är några av projekten som är igång just nu:

Ungdomsrådet

En viktig del i Tryggare Åstorp är det fortsätta samarbetet med ungdomsrådet i Åstorp. Här samlas ungdomarnas goda tankar och åsikter in i frågor om bland annat trygghet, utemiljö och fritid. Ungdomarna är mellan 12-16 år och representerar skolorna i Åstorp.

Arbete mot våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Därför har interna utbildningar genomförts under året och ett familjefridsteam har startats upp på socialförvaltningen.

I startgroparna är nu också ett kommunövergripande arbete som innefattar ett kommunteam där även externa aktörer finns representerade. Kommunteamet syftar till att lyfta in och belysa frågan om mäns våld mot kvinnor och sprida information om hur vi ska förstå våldet för att kunna stötta och hjälpa varandra i våra olika roller. I förlängningen är tanken att arbeta med våldsförebyggande arbete.

Motverka oseriösa hyresvärdar

Arbetet fortsätter med att motverka oseriösa hyresvärdar. Vi är bland annat i startgropen av ett projekt som innebär att kommunen besöker hyresgäster inom ett antal hyresbolag för att prata om deras boendemiljö och göra tillsyn. En app ska även tas fram där i första hand kommunen kan lämna in orosanmälningar för ett boende på ett snabbt och effektivt sätt.

Kartläggning av barn och ungas livsvillkor

I slutet av september besökte Länsstyrelsen Åstorps kommun och presenterade deras kartläggning av barn och ungas livsvillkor i kommunen. Detta ska vi arbeta vidare med och det finns möjlighet att få stöd av Länsstyrelsen med bland annat metoder, forskare och sakkunskap. Åstorps kommun är först ut i Skåne gällande detta arbete.

Kampanj ”Utbildning leder till arbete”

Den 8-10 oktober genomfördes en kampanj i syfte att försöka få fler till att söka utbildning eller yrkesutbildning. Representanter från kommunen var på plats på olika platser i Åstorps kommun och berättade mer om vilka utbildningar som erbjuds och delade ut nyckelband och pennor.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2020-10-21

Kontakt

Kontakt