Nu är det nya stationsområdet invigt

En gul buss kör förbi stationshuset i Åstorp.

Åstorp har fått en ny entré. Det ombyggda stationsområdet bjuder in Åstorpsbor och resenärer med ett uppdaterat busstorg, gångfartsområde, cykelväg, planteringar och konstverket Trillingnöten. Idag invigdes området av kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S).

Under torsdagsförmiddagen invigdes det ombyggda stationsområdet i Åstorp med tal och tårta. En mindre skara från bland annat tekniska kontoret och Peab samlades vid det nya konstverket Trillingnöten. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) invigningstalade och riktade ett stort tack till alla inblandade för deras arbetsinsatser.

– Jag vet hur mycket jobb som ligger bakom och det är glädjande att vi nu nått målet. Vårt nya stationsområde har inte bara blivit oerhört snyggt - vi har också lagt grunden för att stationsområdet ska bli en trygg och självklar mötesplats i Åstorp, säger Ronny Sandberg.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg klipper ett rött invigningsband vid Åstorps stationsområde.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) klippte det röda invigningsbandet när Åstorps stationsområde invigdes.

Med hjälp av medfinansiering från Trafikverket har Åstorps kommun låtit bygga om stationsområdet i Åstorp, som är det första du möts av när du kliver av tåget. Ett nytt gångfartsområde, färre parkeringsplatser, mer grönska och flexibel belysning samspelar för att skapa säkerhet och trevnad.

– Vi ville bryta upp asfaltsavannen och öka både trivseln och tryggheten kring stationen. Därför har vi bland annat satsat på planteringar och belysning som går att styra, säger Alma-Lena Slipac, landskapsarkitekt och projektledare på Åstorps kommun och fortsätter:

– Antalet parkeringsplatser har halverats och vi har istället satsat på cyklisterna genom att anlägga cykelväg längs hela stationsområdet. Snart kommer även cykelställ och en cykelpump på plats.

Landskapsarkitekt Alma-Lena Slipac står vid stationshuset i Åstorp.

Landskapsarkitekten och projektledaren Alma-Lena Slipac är en av dem som arbetat med ombyggnaden av stationsområdet i Åstorp.

Vy över stationsområdet i Åstorp - konstverket trillingnöten och en busskur.

Busstorget är bland det första du möts av när du går av tåget vid Åstorps station.

Konstverket Trillingnöten vid Åstorps station.

Vid busstorget står det nya konstverket Trillingnöten som är skapat av Thomas Nordström och inspirerat av Söderåsen - löven i kloten är hämtade därifrån. När belysningen är tänd kastar den lövskuggor på marken.

Nyplanterat träd med blad.

Nyplanterade träd ska sprida grönska.

En person cyklar på cykelvägen längs stationsområdet.

Genom att halvera antalet parkeringsplatser och satsa på en cykelväg hoppas man att fler väljer att cykla istället för att åka bil.

En busskur vid Åstorps station.

En splitterny busskur är på plats.

Penséer i lila, gult och rött.

Färgglada penséer piggar upp i blomsterlådorna.

Asfalt med symbol för cykel.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-05-27

Kontakt