Nu är det dags för granskning av översiktsplanen

Vy från ovan över Storgatan i Åstorp

Vad tycker du är viktigt när Åstorps kommun växer? Just nu kan du ta del av och tycka till om förslaget till den nya översiktsplanen i Åstorps kommun. Mellan den 21 juni och 21 september är förslaget ute på granskning.

Åstorps kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunens mark- och vattenområden och är en viktig vägvisare mot en mer hållbar framtid.

Förslag till en ny översiktsplan var på samråd under hösten 2020 och bearbetades därefter utifrån de synpunkter som kom in. Nu har det blivit dags för granskning, som är den andra av två formella tillfällen, då allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter om planförslaget.

– Målet med översiktsplanen är att skapa ett hållbart Åstorp för alla som bor eller arbetar här, så vi hoppas att så många som möjligt lämnar sina värdefulla synpunkter och tankar, säger Ina Andersson, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun.

Efter granskningen sammanställs alla synpunkter och med hjälp av dessa kan planen komma att revideras ytterligare en gång. Slutligen förväntas översiktsplanen antas av kommunfullmäktige under hösten 2021.

Granskningstid 21 juni – 21 september

Granskningstiden för planförslaget pågår mellan 21 juni och 21 september 2021. Förslaget finns under den tiden tillgängligt på kommunens webbplats och på Medborgarkontoret på Storgatan 7 i Åstorp.

Tyck till innan den 21 september

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget ska det göras det skriftligen, via mejl eller post, senast den 21 september 2021.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Åstorps kommun, Storgatan 7
265 80 Åstorp

Eller via e-post:

sbf@astorp.se

Träffa oss som arbetar med den nya översiktsplanen

Du kommer även kunna träffa oss från samhällsbyggnadsförvaltningen vid ett antal träffar som genomförs både fysiskt och digitalt. Då kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Vi uppdaterar vår webbsida när datum och datum är satta.

Mer om översiktsplan 2021

Läs mer om översiktsplanen på vår webbsida:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-06-21

Kontakt

Kontakt