LONA-bidrag beviljat till Åstorps kommun

Kvinnlig hand rör vattenytan i en damm

Åstorps kommun har beviljats ett LONA-bidrag för ett naturvårdsprojekt i Maglaby Kärr på Söderåsen. LONA-bidrag är ett statligt bidrag som betalas ut av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen och som syftar till att stödja lokala naturvårdsprojekt.

Projektet är ett samverkansarbete mellan Åstorp och Bjuvs kommuner, markägaren Vrams Gunnarstorps Gods och Naturskyddsföreningen Söderåsen.

Projektet tar plats i Maglaby Kärr som är en damm och ett våtmarksområde som ligger strax sydöst om Kärreberga stugby uppe på Söderåsen. Geografiskt ligger Maglaby Kärr i Bjuvs kommun men är inom gång- och cykelavstånd från Åstorp. Området är ett populärt rekreationsområde där Skåneleden passerar. Syftet med projektet är att återställa dammen och våtmarksområdet runt omkring vilket i förlängningen ska bidra till ett stabilare vattenflöde i bäckarna nedströms samtidigt som de ekologiska förutsättningarna för växter och djur gynnas.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-07-05

Kontakt