Grönt ljus för ny förskola i Hyllinge

Bild

Denna bild är en konceptbild. Utformningen kommer likna konceptbilden men ändringar kan ske.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om startbesked för den nya förskolan i Hyllinge. Förskolan beräknas stå klar under våren 2023.

Det blir en förskola med plats för 120 barn. Barnen på Örtagården, Galaxen och en avdelning på Skogsgläntans förskola kommer att flytta till den nya förskolan.

Förskolan kommer att placeras på Örtgatan i Hyllinge där nuvarande Galaxens förskola är placerad. Galaxens förskolemoduler kommer att flyttas från platsen.

– Det byggs allt fler bostäder och kommunens service måste hänga med i växttakten. Jag ser fram emot att följa bygget av en helt ny och modern förskola, säger Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Åstorps kommun.

Bakgrund och syfte

Idag finns fyra förskolor I Hyllinge: Galaxen, Skogsgläntan, Örtagården och Kryddan. Idag är Galaxens förskola inrymd i en tillfällig modullösning där bygglovet löper ut under 2023 och Skogsgläntan hyr delar av Folket Hus för att husera 20 barn. Samtidigt beräknar kommunen att behovet av förskoleplatser kommer att öka ytterligare i samband med att fler bostäder byggs i området.

Konceptskola

Enligt förslaget ska den nya förskolan vara en så kallad konceptförskola med flera avdelningar. Konceptförskola innebär att den byggs enligt ett färdigt koncept för förskolor, framtaget av SKR (Sveriges kommuner och landsting). Avdelningarna kommer att erbjuda en arbetsmiljö för både barn och pedagoger där det finns möjlighet till bland annat aktivitet, kreativitet, samspel och lugn och ro. Barnens utemiljö kommer fortsätta vara gemensam med förskolorna i Hyllinge.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-01-17

Kontakt