Påbörjat arbete för bevarandeprogram

Bild

Till vänster Anne Yde Knudsen och till höger Eva Arén, båda arkitekter från Arkitektkontor Arén AB. De är runt i Hyllinge och fotograferar på uppdrag av Åstorps kommun..

Åstorps kommun har påbörjat ett arbete med ett bevarandeprogram med fokus på några av Hyllinges kvarter och vissa hus som utgör särskild värdefull bebyggelse i någon grad. Just nu är vi ute och fotograferar runt om i Hyllinge.

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det är också till för att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

­— På uppdrag av Åstorps kommun är vi just nu ute och fotograferar och inventerar byggnader och bostadsområden i Hyllinge. Det kan till exempel vara ett hus som har en speciell historia. I Hyllinge finns mycket fin bebyggelse, säger Eva Arén, konsult på Arén arkitekter.

Hus i Hyllinge

Dokumentet kommer också bli ett viktigt kunskapsunderlag för alla som är intresserade av Hyllinges miljö, byggnader och deras historia. När arbetet är klar kommer det tas fram en utställning för att visa upp resultatet.

­— Vi har valt att fokusera på Hyllinge då det finns mycket som behöver uppmärksammas där och skyddas, exempelvis de gamla gruvhusen, 70-tals områden och kanske till och med någon ny bebyggelse som särskilt utmärker sig, säger Julia Engström, byggnadsinspektör på Åstorps kommun.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-01-27

Kontakt