Läkemedelsrobotar införs i kommunen

Bild

Från och med den 28 februari kan patienter som har läkemedel förpackade i dosrullar få sin medicin utdelad av en robot i hemmet.

I stället för att omvårdnadspersonal kommer hem till patienten för att dela ut medicinen installeras en robot i hemmet som delar ut medicinen. Roboten läser informationen som finns på varje dospåse och signalerar vid samtliga läkemedelstillfällen under hela dygnet.

När det är dags att ta medicinen ger roboten vägledning, både via talade instruktioner, ljudsignaler, och genom att visa skriftliga instruktioner på enhetens skärm med kontrollampor. Genom att trycka på en knapp matas påsen med tabletter ut och roboten hjälper till att öppna dospåsen.

Säkrare vård

Införandet av läkemedelsrobotar gör att läkemedelshanteringen blir säkrare samtidigt som patienterna får leva ett mer självständigt liv. Dessutom frigörs tid så att resurserna inom hemvården kan användas mer effektivt.

— Omvårdnadspersonal kan åka hem till patienten flera gånger om dygnet för att dela ut medicin, nu kan den tiden i stället läggas på andra typer av besök och arbetsuppgifter. Genom att använda digital teknik där det är möjligt frigörs tid för patienter som har ett omvårdnadsbehov där en robot inte kan hjälpa, säger Rada Tripunovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Åstorps kommun.

För att få en läkemedelsrobot installerad i hemmet måste patienten ha förmåga att uppfatta och agera på läkemedelsroboten signaler.

— Våra sjuksköterskor gör en bedömning av vilka patienter som uppfyller kraven till att ha en robot. Det är viktigt att de kan ta sina läkemedel själva men behöver en påminnelse om när det är dags.

Färre avvikelser tack vare digital teknik

Att ta hjälp av digital teknik för att öka patienters säkerhet visar sig vara framgångsrikt.

2019 införde kommunen digital läkemedelssignering som innebär att omvårdpersonal har en app i sin mobil som larmar och skickar påminnelser om man är försenad eller missat att dela ut läkemedel till en patient. Genom en enkel knapptryckning signerar personalen att överlämningen av medicinen är gjord.

Sedan införandet av digital läkemedelssignering visar statistiken på att färre avvikelser kring läkemedelshanteringen har gjorts. År 2019 var det sammanlagt 331 avvikelser, 2020 var det 235 avvikelser och 2021 var det 157 avvikelser.

För att minska avvikelserna ytterligare pågår det kontinuerligt ett förbättringsarbete.

— De åtgärder vi gör anpassas alltid utifrån den enskilde patienten. Vi rapporterar avvikande händelser, utreder, planerar åtgärder, följer upp och analyserar i team. Allt i syfte för att om möjligt förebygga eller minska risken för att liknande händelser inträffar igen, berättar Rada.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-30

Kontakt