Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du ett klagomål?

Äldre kvinna med krycka går i armkrok med en yngre kvinna och ler mot varandra.

För att kunna utveckla vård & omsorg i Åstorps kommun behöver vi veta vad du som kommuninvånare, anhörig, annan verksamhet eller myndighet tycker. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre.

Vi vill göra skillnad på riktigt och har mod att pröva nya vägar för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill att du berättar för oss vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre, alla synpunkter är viktiga! Du kan lämna synpunkter eller klagomål via vår e-tjänst, men det går självklart lika bra att ringa eller maila oss.

Alla inkomna synpunkter och klagomål sammanställs och utreds. Vill du vara anonym går detta bra. Vill du ha återkoppling på synpunkt eller klagomål behöver kommunen få dina kontaktuppgifter. Om du lämnar din synpunkt via e-tjänsten får du ett rapportnummer som gör att du kan följa status på ditt ärende.

Lämna en synpunkt i vår e-tjänst:

Läs mer om synpunkter och klagomål:

Hjälp oss att bli bättre - var med och påverka!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-03-15

Kontakt