Åstorp femte bäst på service och myndighetsutövning

Bild

Åstorps kommun placerar sig på femte plats i SKR:s insiktsmätning där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning.

Resultatet från 2021 års mätning visar att företagarna är fortsatt nöjda med den service de får av kommunen. Åstorp placerar sig på en femte plats bland deltagande kommuner i Sverige.

- I slutet på 2020 började vi arbeta mycket mer strategiskt och medvetet för att förbättra servicen till företagen och utveckla kommunens näringsliv. Vi har gjort många insatser på vägen och jag ser årets fina resultat som ett kvitto på att vi har lyckats, säger Jonas Jönsson, kommunchef i Åstorps kommun.

SKR mäter sex myndighetsområden; serveringstillstånd, brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. Det är alla myndighetsområden där företagen har nära kontakt med kommunen.

Insiktsundersökningen är ett viktigt verktyg för kommunerna i arbetet med att förbättra servicen och skapa ett bättre företagsklimat. Undersökningen innebär att företag, som nyligen har avslutat ett myndighetsärende hos kommunen, får svara på ett antal frågor om hur de upplevde hanteringen av sitt ärende. I undersökningen ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Kommunen är särskilt starka inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Även bygglov får ett mycket högt betyg.

- Det är glädjande att vi fått ett högt resultat och jag vill tacka för alla företag som tagit sig tid att svara på undersökningen. Att få direkt feedback från företagen ger oss ett underlag att ha med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi har fortsatt höga ambitioner och fortsätter arbetet med att tillsammans göra vår kommun ännu bättre. En plats där företag kan vidareutvecklas och expanderas samtidigt som vi gör det enkelt för nya företag att etablera sig här, säger Susann Cardell, näringslivsutvecklare.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-04-25

Kontakt

Kontakt