Fler aktiviteter i kommunen för att bryta ofrivillig ensamhet och isolering

Tvä äldre herrar spelar schack utomhus.

Pandemin satte stopp för de flesta aktiviteter under två år. Under denna tid blev många isolerade och ensamma. Kommunen satsar nu på att bryta ofrivillig ensamhet och isolering hos speciellt äldre invånare och senare även för personer med funktionsvariationer samt personer inom socialpsykiatrin.

Två aktivitetssamordnare har anställts för att samordna aktiviteter på Frivilligcentralen i Åstorp och runt om i kommunen med hjälp av samarbetspartners och frivilliga insatser.

Aktiviteter där behoven finns

Innan pandemin kunde kommuninvånarna ta del av aktiviteter på Rönnåsens och Punkthusets trygghetsboende eller på Frivilligcentralen. För att möjliggöra sociala aktiviteter för fler personer över 65 år, personer med funktionsvariation och personer inom socialpsykiatrin kommer aktivitetssamordnarna undersöka möjligheten att utöka antalet öppna träffpunkter i kommunen.

–Det är viktigt att aktiviteterna förläggs där behoven finns. Mötesplatserna ska underlätta för personerna att bo hemma och samtidigt kunna ha kontakt med andra. Att kunna gå till en mötesplats och träffa andra förebygger ensamhet och isolering, berättar Saranda Kalabria, enhetschef för Frivilligverksamheten i Åstorps kommun.

Samarbete för större variation av aktiviteter

Genom att samarbeta med kultur och fritid, studieförbund, pensionärsorganisationer, frivilliga, kyrkor och andra organisationer ska aktiviteter tas fram utifrån önskemål och intressen för att de ska passa så många som möjligt. Exempel på aktiviteter kan vara rörelseträning, underhållning, utflykter, föreläsningar, studiecirklar, samarbeten och informationscafé.

–Vår förhoppning är att så många som möjligt vill samarbeta och hjälpa till så att vi även kan förlägga vissa aktiviteter utanför mötesplatserna. Tänk att få erbjuda aktiviteter som måleri på Söderåsen, teater en sommarkväll på Vidåsen, yoga ute i det fria eller matlagningskurs och grillkväll på Punkthuset restaurang, säger Ellen Van Meurs Savbrant, aktivitetssamordnare i Åstorps kommun.

Fler volontärer behövs till frivilligcentralen

Förutom att organisera aktiviteter som är öppna för alla kommer aktivitetssamordnarna vara delaktiga i Frivilligcentralens kärnverksamhet. Frivilligcentralens huvuduppgift är att förmedla frivilliga insatser till personer som är i behov av social gemenskap.

–Vi behöver fler volontärer som vill engagera sig. Det kan handla om att besöka någon i hemmet, promenera eller hjälpa till vid evenemang och aktiviteter. Har du några timmar över och vill göra något meningsfullt så anmäl dig till att bli volontär. Några timmar av din tid kan förändra en annan människas liv, säger Ellen och fortsätter:

–Att vara volontär handlar lika mycket om att ge som att få. Det är det som gör det så roligt! Som volontär gör du en frivillig insats och hjälper andra människor i olika åldrar, med olika bakgrunder och behov. Som volontär får du garanterat nya vänner, nya erfarenheter och ny kunskap.

Kickoff för volontärarbete på himmaplan

Vill du veta mer om hur kommunen arbetar med att bryta ofrivillig isolering och ensamhet efter pandemin? Vill du veta mer om vad det innebär att bli volontär? Välkommen på kickoff på Kulturhuset Björnen i Åstorp 18 maj klockan 18:30-20:30.

Kommunens nya aktivitetssamordnare, Frivilligcentralen och Anhörigstödet finns på plats för att svara på frågor och lyssna på dina idéer. Live på scen Håkan Hultberg.

Att bevara det friska hos äldre är ett av äldreomsorgens viktigaste mål. Social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är faktorer som främjar livskvaliteten. Fysisk träning kan också göra så att personer med depression mår bättre.

Genom att erbjuda fler aktiviteter och social gemenskap kan fysisk och psykisk ohälsa förebyggas samtidigt som eventuell isolering i hemmet bryts.

 

På astorp.se kan du läsa mer om vad det innebär att bli volontär och anmäla ditt intresse:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-04-28

Kontakt