Tyck till om detaljplan för det nya bostadsområdet Lydinge Villapark

Bild

Nu är detaljplanen som ska möjliggöra ett nytt bostadsområde i Hyllinge ute på samråd. Du har tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget från 29 april till 20 maj.

Planområdet ligger intill Lydinge Resort i Hyllinge. Området beräknas generera cirka 200 nya bostäder och kommer bestå av blandad bebyggelse, främst villor och radhus. Planområdet går i linje med översiktsplanens beslut att nya bostäder ska placeras i närhet till kollektivtrafik och befintlig service såsom förskola och annan centrumverksamhet.

Du hittar information om förslaget och tillhörande handlingar här:

Förslaget finns även tillgängligt på Åstorps kommuns Medborgarkontor samt på Åstorps bibliotek under deras öppettider.

Välkommen på samrådsmöte

Den 5 maj anordnas ett samrådsmöte på Lydinge Resort.

Tid: Klockan 19.00-21.00.
Plats: Lydinge Resort, Lydingevägen 265 75, Hyllinge.

Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl gärna ditt deltagande till plan@astorp.se.

Lämna synpunkter på förslaget

Samrådstiden pågår från 29 april till 20 maj 2022. Du kan skicka dina förslag via post till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp eller skriva till plan@astorp.se.

Om du inte framfört dina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligt senast den 20 maj kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-04-29

Kontakt

Kontakt