Här tas första spadtaget till den nya förskolan i Hyllinge

Förskolebarn och vuxna i bygghattar tar första spadtaget för den nya förskolan i Hyllinge.

Tidigare i år gav kommunfullmäktige startbesked till en ny förskola i Hyllinge. I dag samlades förskolebarn och personal tillsammans med representanter från Skanska och BFAB utanför Galaxens förskola i Hyllinge där den nya förskolan ska byggas och satte den första spaden i marken.

–Vi ser verkligen fram emot att få en ny modern och ändamålsenlig förskola i Hyllinge. Det blir nya fräscha lokaler och en helt ny utemiljö för barnen att vistas i. Vi är glada över att sätta första spadtaget idag och ser verkligen fram emot det färdiga resultatet, säger Cecilia Jönsson, rektor och områdeschef för område Väst.

Förskolan ska byggas med plats för 120 barn och Skanska står för byggandet på uppdrag av Åstorps kommun.

Bakgrund och syfte

Idag finns fyra förskolor I Hyllinge: Galaxen, Skogsgläntan, Örtagården och Kryddan. Idag är Galaxens förskola inrymd i en tillfällig modullösning där bygglovet löper ut under 2023 och Skogsgläntan hyr delar av Folket Hus för att husera 20 barn. Samtidigt beräknar kommunen att behovet av förskoleplatser kommer att öka ytterligare i samband med att fler bostäder byggs i området.

Konceptskola

Enligt förslaget ska den nya förskolan vara en så kallad konceptförskola med flera avdelningar. Konceptförskola innebär att den byggs enligt ett färdigt koncept för förskolor, framtaget av SKR (Sveriges kommuner och landsting). Avdelningarna kommer att erbjuda en arbetsmiljö för både barn och pedagoger där det finns möjlighet till bland annat aktivitet, kreativitet, samspel och lugn och ro. Barnens utemiljö kommer fortsätta vara gemensam med förskolorna i Hyllinge.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-05-05

Kontakt