Tyck till om detaljplan för fastigheten Björnen 8

Bild

Illustration av fastigheten Björnen 8.

Åstorps kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för området Kvarteret Stiftet där det planeras för ett nytt vårdboende för äldre. Du kan lämna synpunkter på förslaget till den 17 maj.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt vårdboende för äldre samt stärka användningen för det trygghetsboende som finns på plats idag. Planen kommer även möjliggöra för centrumverksamheter i bottenplan och bostäder.

Fastigheten Björnen 8 ligger i centrala Åstorp. Fastigheten har tidigare varit småindustri och förr producerades det pennor här, vilket gjort att platsen i folkmun kallas ”Stiftet”. Den detaljplan som finns idag tillåter bostads- och småindustriändamål. På området finns förutom trygghetsboende även ett hotell.

Du hittar mer information om förslaget och tillhörande handlingar här:

Lämna synpunkter på förslaget

Samrådstiden pågår från 26 april till 17 maj 2022. Du kan skicka dina förslag via post till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp eller skriva till plan@astorp.se.

Förslaget finns även tillgängligt på Åstorps kommuns medborgarkontor samt på Åstorps bibliotek under deras öppettider.

Om du inte framfört dina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligt senast den 17 maj kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-05-06

Kontakt