Majoriteten av kommunens extraanställda går vidare till arbete eller studier efter avslutad tjänst

Två kvinnor pratar utomhus.

I Åstorps kommun erbjuds extratjänster genom Arbetsförmedlingen till personer som under längre tid varit utanför arbetsmarknaden. Under de senaste två åren har detta gett väldigt goda resultat då 81 % av kommunens extraanställda gått vidare till arbete eller studier efter avslutad visstidsanställning.

En extratjänst är en subventionerad anställning genom Arbetsförmedlingen, där arbetsgivaren ges en ersättning för anställning av personer som varit arbetslösa en längre tid eller som är nyanlända i Sverige.

Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar för att få ut så många som möjligt i arbete eller studier. Som ett led i det arbetet kontaktar kommunen de arbetssökande som är berättigade stödet extratjänst från Arbetsförmedlingen. Blir du extratjänstanställd i Åstorps kommun får du en visstidsanställning som följer perioden för extratjänstbeslutet från Arbetsförmedlingen. Under din anställning får du även kontinuerligt stöd och coachning av kommunens arbetsmarknadscoacher.

Det är oerhört roligt att få kvitto på att de insatser och det jobb vi bedriver verkligen fungerar - Ulrika Engquist, Arbetsmarknadschef.

Målet med extratjänstanställningen är förutom att ge personen sysselsättning och arbetslivserfarenhet att det ska leda vidare till studier eller arbete efter avslutad visstidsanställning. Här har Åstorps kommun uppvisat goda resultat. Av de som haft en extratjänstanställning i Åstorps kommun under de senaste två åren har 81 % fått jobb eller börjat studera efter extratjänstperioden.

– Det är oerhört roligt att få kvitto på att de insatser och det jobb vi bedriver verkligen fungerar. Vi arbetar dagligen med att hjälpa personer närmare arbetsmarknaden. Vi har fantastiskt duktiga medarbetare som hjälper till med stöd och coachning under hela anställningsperioden med målet att hjälpa individen in till studier och arbete, och det är väldigt roligt att se att det faktiskt lyckas, säger Ulrika Engquist, Arbetsmarknadschef i Åstorps kommun.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-02

Kontakt