Nyvångshögen har omvandlats till rekreationsområde

Bild

Leni Ahremark, som drivit projektet från Åstorps kommuns sida, klippte bandet och hälsade alla välkomna in på området.

Under torsdagsförmiddagen var det dags att inviga Nyvångshögens omvandling till ett rekreationsområde. Det hela inleddes med tal och bandklippning.

Sedan Åstorps kommun köpte Nyvångshögen 2018 har arbete pågått för att omvandla högen till ett rekreationsområde.

Festlig invigning

Invigningen ägde rum under torsdagsförmiddagen och inleddes med tal och bandklippning. På plats var elever från Nyvångsskolan som berättade om det arbete som de gjort på platsen, bland annat har de tillverkat fågelholkar och klätt betongbänkar i mosaik.

— Nyvångshögen är en plats för alla, både unga som gamla, och en plats för lek, umgänge och motion. Flera fina insatser har gjorts på området och framöver kommer området utvecklas ännu mer, bland annat ska det anläggas grillplatser och fler bänkar.

Därefter fanns det möjlighet att gå en tipspromenad och ta del av den nya tidslinjen som visar Nyvångs historia.

Det här har gjorts på området

Mellan entrén och vägen upp mot toppen finns numera en parkliknande miljö med stora gröna ytor med plats för lek och picknick. På platsen har det anlagts nya promenadstigar och bänkar. Det har även tagits fram skyltar längs det plank som byggts längs gången upp mot utsiktparken som beskriver Nyvångshögens historia fram till idag. Detta har gjorts tillsammans med Nyvångs Gruvmuseum.

Därtill har flera träd och annan växtlighet tagits bort för att frigöra området uppe på Nyvångshögen och vid den nedre delen av området. På sikt ska det finnas grilllplatser på området.

Om Nyvångshögen

Nyvångshögen är en slagghög från gruvtiden och är nästan 60 meter hög. Högen står som en symbol för hela gruvhanteringen i nordvästra Skåne som under drygt hundra år var bygdens största industri. 1907 sänktes det första schaktet i Nyvångs gruva. Kilometerlånga gångar fanns under jorden och där kolen med små järnvagnvagnar tog sig fram till schaktet för att hissas upp, sorteras och lastades på järnvägsvagnar.

Att besöka området är gratis och grindarna in hittar du från gruvmuseets parkering.

Gruvgatan 2A
265 50, Nyvång

Plank
Park

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-09

Kontakt