2,5 miljoner kronor i återhämtningsbonus till hemvården i Åstorps kommun

Ett vårdbiträde håller handen på ryggen på äldre dam.

Socialförvaltningen i Åstorps kommun har blivit beviljad en återhämtningsbonus på 2,5 miljoner kronor. Bonusen ska användas till att under 2022 arbeta med att främja arbetsmiljön för medarbetare inom vård och omsorg i Åstorps kommun.

Pandemin har inneburit en utmaning för vårdens och äldreomsorgens medarbetare. Många har arbetat under både fysiskt och psykiskt ansträngande förhållanden under lång tid. Därför har regeringen beslutat om en så kallad återhämtningsbonus som innebär att kommuner och regioner har kunnat ansöka om medel för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

Ett nytt sätt att arbeta och organisera arbetet

Bidraget gör det möjligt för Åstorps kommun att under 2022 finansiera ett projekt för att pröva ett nytt arbetssätt inom hemvården. Arbetssättet bygger på idén om att varje medarbetare vill och kan leverera bästa möjliga stöd, vård och omsorg, med rätt förutsättningar. Medarbetare kommer coachas och vägledas till att vilja och kunna ta ansvar. Medarbetare kommer ges mandat att organisera och planera den vård och omsorg som ska utföras, tillsammans med omsorgstagaren. Hemvården kommer jobba i mindre team, vilket gör att medarbetarna lär känna omsorgstagarna som de jobbar för. Det gör det enklare att upptäcka förändringar hos den äldre, till exempel viktnedgång, men det kommer också ge äldre mer inflytande över när och hur omsorgen ska ges.

Genom att även jobba med att förbättra arbetsmiljön, utveckla befintliga arbetsmetoder och arbetstidsmodeller samt kompetensutveckling kommer chefer och medarbetare få bättre förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag som i sin tur ska leda till att alla vårdtagare ska garanteras en trygg och säker vård med hög kvalitet.

– Vi är jätteglada för de medel vi blivit beviljade, det kommer att göra skillnad för våra äldre och det kommer definitivt att skapa en härligare arbetsplats inom hemvården i kommunen, säger Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef för Socialförvaltningen.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-15

Kontakt