Din möjlighet att påverka under samråds- och dialogmöten

Jens Lepping och Anne Knudsen på Arkitektkontor Arén AB har påbörjat arbetet med ett bevarandeprogram för Kvidinge.

Jens Lepping och Anne Knudsen på Arkitektkontor Arén AB har påbörjat arbetet med ett bevarandeprogram för Kvidinge.

Det är viktigt att du som invånare får möjlighet att känna dig delaktig i planer för kommunen och pågående byggprocesser. Därför bjuder vi med jämna mellanrum in till samrådsmöten och informationsmöten. Den 2 juli kan du besöka oss Torparedagarna.

Besök oss på Torparedagarna

Under Torparedagarna den 1-3 juli kommer samhällsbyggnadsförvaltningen under lördagen att finnas på plats för att träffa och prata med er invånare om pågående projekt. Passa på och kom förbi för att höra om vad som händer i kommunen. Byggkontoret finns också på plats för den som har frågor kring bygglov och tillsyn kring bland annat olovligt byggande och ovårdade fastigheter.

Dina synpunkter är viktiga för oss

Under maj och juni har kommunen anordnat två samrådsmöten där invånarna fått göra sina röster hörda. Det första mötet gällde detaljplan för Lydinge Villapark i Hyllinge. Detaljplanen för Lydinge Villapark var uppe för beslut om samråd hos bygg- och miljönämnden 19 april 2022 och därefter var detaljplanen ute på samråd och ett samrådsmöte hölls den 5 maj. På plats fanns det möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter om detaljplanen.

Den 1 juni hölls samrådsmöte om detaljplan för Prästamarken på Kvidinge skola. Under samrådsmötet presenterades förslaget till detaljplan som är ute på samråd till och med den 17 juni. Inom området ska en förskola byggas. I nuläget inväntar vi bygglovshandlingar från Björnekulla Fastighets AB.

Tack till alla er som deltog på dessa samrådsmöten och som skickat in synpunkter på förslagen på andra sätt.

Bevarandeprogram för Kvidinge på gång

Tidigare har vi informerat om det bevarandeprogram som tagits fram för Hyllinge som dokumenterar bebyggelse och bebyggelsemiljöer i Hyllinge tätort som är värda att bibehålla och bevara. Programmet ska bland annat användas för att skapa riktlinjer för framtida utveckling och vidare till- och ombyggnationer, men även lyfta fram kulturhistoriska värden.

Nu har Arkitektkontor Arén som tagit fram bevarandeprogrammet för Hyllinge fått i uppdrag att göra samma sak för Kvidinge. Arbetet har startat igång och en dokumentering och inventering av tätorten har påbörjats. Framöver kommer det även att anordnas ett dialogmöte kring bevarandeprogrammet. Håll utkik på Åstorps kommuns webbplats för datum och plats.

Hus i Kvidinge

Inventering av Kvidinge har påbörjats till det bevarandeprogram som ska tas fram till tätorten.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-16

Kontakt