Återinfört krav på munskydd i vården

Bild

Vårdhygien rekommenderar att munskydd återigen används vid ansiktsnära vård- och omsorgsarbete.

Den 22 juni 2022 gick Vårdhygien ut med nya rekomendationer för användningen av munskydd inom vården. Bakgrunden är att antalet fall med covid-19 har stigit de senaste veckorna. Det märks bland annat genom ökat antal utbrott i vård- och omsorgsverksamheter.

En bidragande orsak till den ökande smittspridningen kan vara ett skifte i omikronvariant från BA.2 till BA.5 och att människor träffats i större omfattning i samband med skolavslutningar och studentfirande.

Från och med 22 juni 2022 ska:

  • Munskydd användas vid allt ansiktsnära arbete för att skydda både patienter och vård- och omsorgstagare.
  • Besökare till vård- och omsorgstagare ska erbjudas munskydd.

Vaccination, femte dos

Vaccin skyddar mot sjukdom, allvarlig sjukdom och död i covid-19, och därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att de som löper störst risk för allvarlig sjukdom erbjuds en tredje påfyllnadsdos. Det innebär för denna grupp sammantaget en femte vaccindos.

Rekommendationen gäller:

  • Personer som bor på särskilt boende för äldre
  • Personer i ordinärt boende som är beviljad återkommande insatser enligt
    Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad
  • Personer med hemsjukvård av sjuksköterska
  • Personer som är 80 år och äldre.

Det ska ha gått minst fyra månader sedan förra vaccinationstillfället.

Vårdhygien

Vårdhygien är Region Skånes expertfunktion för arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-27

Kontakt