Vad tycker de äldre i Åstorps kommun om äldreomsorgen?

En äldre dam sitter i en rullstol och möter 

Enligt en undersökning är fyra av fem nöjda med äldreomsorgen i Åstorp – men det finns möjlighet till förbättringar.

Varje år undersöker Socialstyrelsen vad de äldre i landet tycker om äldreomsorgen. Undersökningen genomförs via en enkät som skickas till de som är 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre.

När Socialstyrelsen i förra veckan redovisade resultaten av undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” så var fyra av fem nöjda i Åstorps kommun. Samtidigt finns det mycket som kan bli bättre.

– Det finns områden där vi kan förbättra den vård och omsorg som vi ger, vårt engagemang för de äldre är alltid vår prioritet, säger Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Resultaten från 2022 års undersökning bör ses i kontexten av att coronapandemin pågått i två år när svaren samlades in. Det har påverkat samhället generellt och tillvaron för många äldre personer med äldreomsorg i synnerhet.

De övergripande förbättringsområdena är förtroende för personal, inflytande och delaktighet i vårdens utförande samt den totala nöjdheten, men det finns variationer mellan enheterna. Varje enhet behöver titta på sitt resultat och se vilka förbättringar som behöver göras på den egna enheten.

Socialstyrelsens undersökning visar att ungefär fyra av fem är mycket nöjda med både hemtjänst och särskilt boende.

Hemtjänst

96 procent av omsorgstagarna uppfattar att de får ett bra bemötande av hemvården, jämfört med 94 procent i Skåne.

– Detta resultat är vi särskilt glada över då vi haft en mycket ansträngd situation bemanningsmässigt de senaste två åren, säger Felicia Mellgren Sandkvist.

Det finns ett större utvecklingsarbete att göra inom hemvården, som verksamheten nu har påbörjat med hjälp av återhämtningsbonusen som kommunen blev beviljad i slutet av maj.

Särskilt boende

Resultatet för särskilt boende i Åstorps kommun går emot den nationella trenden med vikande siffror. Inom de flesta områdena upplever omsorgstagarna en förbättrad verksamhet. Till exempel upplever fler äldre ett bättre allmäntillstånd, besväras mindre av oro och ångest samt att trivsel med inomhus- och utomhusmiljö har ökat för tredje året i rad. Fler äldre upplever att maten är okej och att måltidsstunden är trevlig. De delar som fått något sämre betyg är bemötande och inflytande över tidpunkten en får hjälp.

– Vi är stolta över detta resultat, eftersom vi under hela mandatperioden har haft extra fokus på frågan om att åldras tryggt och värdigt, säger Isabella Dzanko, ordförande i socialnämnden i Åstorps kommun.

Läs mer om Socialstyrelsens undersökning

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-29

Kontakt