Kommunens öppenvård satsar på barnen i familjer med missbruk

Jessica Cederlund från Åstorps kommun, en av totalt 13 certifierade ledare i landet som nu är nu godkända och kan börja arbeta med Childrens Program grupper i sin verksamhet.

Jessica Cederlund från Åstorps kommun, en av totalt 13 certifierade ledare i landet som nu är nu godkända och kan börja arbeta med Childrens Program grupper i sin verksamhet.

Två medarbetare inom öppenvården/enheten för barn och familj i Åstorps kommun har nyligen blivit certifierade ledare i Childrens Program som innebär att de nu är godkända och kan börja arbeta med Childrens Program grupper i sin verksamhet.

Childrens Program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år. Programmet ska ge barn som växer upp med missbruk i familjen chansen till ett bättre liv. I Sverige är det totalt bara 13 ledare som är certifierade och godkända för att arbeta med programmet.

Barn vill berätta om vuxna vill lyssna

Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Vi vet också via forskning att dessa barn löper upp till sju gånger större risk att själva i vuxen ålder utveckla problematik, om de inte får hjälp.

De behandlingsprogram vi har idag riktar sig endast till de missbrukande personerna. Men Childrens Program ligger fokuset på barnens behov och är ett förebyggande komplement till förälderns egen missbruksbehandling. Barn vill och behöver prata om hur det har haft det, hela familjen drabbas när någon har problem med alkohol eller andra droger, säger Jessica Cederlund, familjebehandlare öppenvården.

Det unika med Childrens Program är att barn och föräldrar får mötas under trygga former. Childrens Program ger barnen kunskaper om missbruk som sjukdom, tar bort skuldkänslor, ge familjen ny ömsesidig förståelse och en förbättrad relation med verktyg för framtiden. Barnen och föräldern får jobba tillsammans på ett sätt de tidigare inte gjort, och barnen får möjlighet att uttrycka och berätta hur det blev för dem när mamma eller pappa missbruk har påverkat deras liv.

Fyra dagar med ett tydligt familjefokus

Programmet omfattar totalt fyra sammanhängande dagar. Under två av dagarna deltar även föräldern med alkohol/drogberoende. Att programmet genomförs i internatform under fyra hela dagar, tillsammans med barn och föräldrar i samma situation är något som särskiljer Childrens Program från andra stödformer.

Olika behandlingsformer utifrån behov

Till hösten kommer vi att starta 12-stegs behandling och vi har redan startat upp så kallade motivationssamtal där deltagare får möjlighet att träffa andra i en liknande situation. För personer som inte vill gå i gruppbehandling så har vi även andra behandlingsformer som vi kan erbjuda. Childrens Program är lämpligt, när en person är i slutskedet av sin primärvårds behandling eller är i eftervård och har en rak nykterhet om minst 30 dagar berättar Jessica.

Under hösten kommer vi också att undersöka behovet och ta in intresseanmälningar av de familjer och barn som önskar få stöd genom Childrens Program, fortsätter Jessica.

Om ett barn står i kö för eller deltagit i stödgrupp kan Childrens Program vara aktuellt både före eller efter stödgrupp som en fördjupning för att skapa en förbättrad relation mellan barn och förälder.

Vill du komma i kontakt med Åstorps kommuns öppenvård är du välkommen att ringa 042-644 20 eller maila oppenvarden@astorp.se.

Du kan även läsa mer på www.astorp.se/missbruk Länk till annan webbplats. och https://childrensprogram.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-07-14

Kontakt