Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Skogsavverkning Prästmarken, Kvidinge

Skog

En grön skog med en motionsslinga.

Från och med 16 augusti till 16 september kommer det att utföras skogsavverkning i Prästmarken Kvidinge, som kommer att påverka framkomligheten i motionsslingorna.

Begränsad framkomlighet

Detta betyder att motionsområdet kommet att begränsas och framkomligheten kommer att påverkas. Det kommer finnas avspärrningar på de ställen som blir påverkad av skogsavverkningen. Detta görs för att skogen och naturen ska må bättre. 

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-08-31

Kontakt