Stöd till hela familjen vid missbruk

Agneta Böcker, missbruksbehandlare, Ann-Kristin Hjelm, missbruksbehandlare och Marie Carlberg, anhörigkonsulent

Agneta Böcker, missbruksbehandlare, Ann-Kristin Hjelm, missbruksbehandlare och Marie Carlberg, anhörigkonsulent

I september kommer Åstorps kommuns öppenvård och anhörigstöd starta ett samarbete, som innebär att hela familjen kan få stöd när en familjemedlem lider av ett missbruk. Syftet är att både du som är beroende av till exempel alkohol och du som är anhörig ska få ta del av de lösningar och metoder som finns för att ta sig ur ett missbruk. Samtidigt som ni får träffa andra som befinner sig i en liknande situation.

Pandemin resulterade i isolering i hemmet och distansarbete vilket kan ha medfört oro för framtiden, tristess och stress vilket har lett till ökad risk för missbruk. För många familjer kan det ha inneburit en vardag som har normaliserat alkoholen.

Missbruk är en familjesjukdom oavsett om det handlar om våld, spel, alkohol eller droger. Hela familjen blir drabbad och behöver stöd. Alkoholism och beroende är klassat som en sjukdom sedan många år. Men det går att behandla. Det finns hopp och väl beprövade metoder eller verktyg som man kan använda sig av för att dels hjälpa sig själv, dels den man bryr sig om, säger Ann-Kristin Hjelm, missbruksbehandlare på öppenvården

Avstamp med föreläsning om missbruk

Den 1 september bjuder öppenvården och anhörigstödet in till en föreläsning med socialpedagog Christian Falk. Christian kommer berätta om hur ett missbruk kan se ut, vilka varningssignaler man bör vara observant mot om man misstänker att den man bryr sig om är sjuk och hur missbruk kan upplevas för en anhörig.

I samband med föreläsningen har du möjlighet att anmäla sig till en anhörigutbildning eller till ett 12-stegsprogram, som startar upp parallellt efter föreläsningen. Mer information om 12-stegsprogrammet och anhörigutbildningen kommer inom kort här på Åstorps kommuns hemsida.

Knyta kontakter och stötta varandra

Tanken med att även fokusera på anhöriga är att familjer sinsemellan ska kunna vara stöd till varandra. Då de är i liknande situation och vet hur det känns att leva med en person som lider av ett missbruk.

På träffarna får man som anhörig chans att släppa sina murar som man byggt upp under kanske en längre tid, berätta om hur man egentligen mår och våga prata av sig med andra som förstår. Här behöver man inte hela tiden tänka på vad man säger och hur det ska uppfattas, berättar Marie Carlberg, anhörigkonsulent på anhörigstödet.

Gratis föreläsning om missbruk

Tid: 1 september 19:00

Plats: Stora salen på Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan 1 i Åstorp

Anmälan till: oppenvarden@astorp.se eller 042-644 20.

 

OBS! Mailen är ur funktion just nu. Men vi felsöker problemet. Vänligen ring för att anmäla dig till föreläsningen.

Har du frågor är du välkommen att mejla oppenvarden@astorp.se eller ringa 042-644 20.


Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-08-23

Kontakt