En svalare sommar trots värmebölja på Vidåsens vård- och omsorgsboende

Hemvist med kylanläggning uppe vid taket

Hemvist med kylanläggning uppe vid taket

Värmeböljorna avlöser varandra till mångas förtjusning. Samtidigt är det många, speciellt äldre och sjuka, som har det har det tufft i hettan. Som en förebyggande åtgärd installerades kylanläggningar och markiser på Vidåsens vård- och omsorgsboende lagom till sommaren.

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. Äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning löper större risk för allvarliga hälsoproblem under en värmebölja. När inomhustemperaturen närmar sig +30°C är det inte bara obehagligt utan direkt farligt.

Bättre inomhusmiljö för äldre och medarbetare

I våras installerades nya kylanläggningar och markiser på Vidåsens vård- och omsorgsboende. Samtliga fönster på Vidåsen har försetts med markiser och klimatanläggningar har installerats i samtliga sex hemvister. Hemvister är de allmänna utrymmen omsorgstagare kan vistas i för att till exempel umgås, äta och titta på tv.

– Både de äldre och medarbetarna har berörts av den varma temperaturen med stillastående luft under sommartid. Arbetsmiljön har nu förbättrats avsevärt avseende höga temperaturer. Detta är viktigt då samtlig personal behöver bära arbetskläder och i förekommande fall även förkläde, munskydd och visir, berättar Fanny Krumlinde Handreck, enhetschef på Vidåsen och fortsätter:

– Men vi får också vara försiktiga så att det inte bli för kallt i lokalerna eller att de äldre sitter i drag från kylanläggningen. Vi passar oftast på att kyla ner till en behaglig temperatur i hemvisterna när vård- och omsorgstagarna är inne på sina rum/lägenheter.

Fanny berättar också att det sedan en tid tillbaka har funnits en kylanläggning i den stora salen på Vidåsen, men på grund av pandemin har lokalen inte kunnat användas i så stor utsträckning de senaste åren.

Markiser i fönster på Vidåsen

Markiser i fönster på Vidåsen

Handlingsplan vid värmebölja

I samband med de senaste årens mycket höga sommartemperaturer har Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av Regeringen, tagit fram en vägledning för att förebygga ohälsa och dödlighet som orsakas av värmebölja. Vägledningen har tagits fram som ett stöd och rekommendationer till bland annat kommuner för beredskap vid värmeböljor.

Utifrån vägledningen har socialförvaltningen i Åstorps kommun utvecklat en handlingsplan och riktlinjer för beredskap vid värmeböljor. Till hjälp för medborgare och anställda har även informationsmaterial i fyra skrifter med råd sammanställts.

– För att säkra kvalitén i omsorgen av de äldre under en värmebölja är det viktigt att anpassa lokalerna för att ge rätt förutsättningar att förebygga höga temperaturer inomhus, säger Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Isabella Dzanko, ordförande i socialnämnden instämmer:

– Då värmeböljor blir allt vanligare var det nödvändigt att kylanläggningarna och markiserna installerades innan sommaren. De äldre har rätt till en human boendemiljö och de som jobbar i lokalerna har rätt till en bra arbetsmiljö. Det är också viktigt att material och medicin förvaras på ett sådant sätt att det inte försämras av värmepåverkan.

Kylanläggning

Kylanläggning

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-08-26

Kontakt