Vad tycker du om socialtjänsten?

Image by rawpixel.com on Freepik

Varje år utförs en undersökning om socialtjänsten. Enkäten kan besvaras av dig som söker stöd inom ekonomiskt bistånd, missbruksvård samt till vårdnadshavare och ungdomar inom barn och familj. Vi skulle vilja veta vad du tycker om kontakten med socialtjänsten. Detta för att vi ska kunna förbättra och utveckla vårt stöd till dig.

Så deltar du i undersökningen

Undersökningen pågår mellan den 19 september och den 19 oktober. I samband med ditt besök på socialtjänsten kommer din handläggare att erbjuda dig att fylla i enkäten på en dator i kundtjänst. Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Att fylla i enkäten hjälper oss att få reda på om vi gör rätt saker på rätt sätt.

Enkäten har åtta frågor som bland annat handlar om hur nöjd och delaktig du känner dig i kontakten med socialtjänsten. Svaren är anonyma och sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat. Det finns också möjlighet att svara på enkäten i pappersform.

Vi kommer även att genomföra en undersökning inom daglig verksamhet samt boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-09-12

Kontakt