Fler platser på kommunens vård- och omsorgsboende

Vidåsens vård- och omsorgsboende

Vidåsens vård- och omsorgsboende

Förra veckan beslutade Socialnämnden att Vidåsens vård- och omsorgsboende ska få åtta helt nya platser. Det betyder i praktiken att en av flyglarna, som tidigare använts av kommunens rehab-team, ska återställas till lägenheter anpassade för äldre.

Åstorps kommun har sammanlagt 72 platser fördelat på Vidåsen och Asterns vård- och omsorgsboende. Hälften med somatisk inriktning och andra hälften med demensinriktning.

Socialnämnden har räknat på att det finns behov av 28 platser under perioden 2023 till 2029. Dessvärre har effekter av pandemin inneburit ett ännu större behov som inte förutsetts. Liknande behovsutveckling syns i hela Sverige, som ett resultat av pandemin, då äldre inte har ansökt om eller flyttat till vård- och omsorgsboende med rädsla för smittorisken.

Fler ansökningar om hemvård och vård- och omsorgsboende

Pandemin har resulterat i att fler som bor hemma i sitt ordinära boende behöver mer hjälp av hemvården. Behovet av hemvård har ökat ytterligare under våren samtidigt som fler ansöker om plats på vård- och omsorgsboende.

I dagsläget finns det en kö till kommunens vård- och omsorgsboenden. För att möta behovet kommer därför en helt ny avdelning med åtta lägenheter startas upp på Vidåsen. En av flyglarna som tidigare använts av kommunens rehab-team ska under hösten renoveras och förhoppningsvis vara klar för inflyttning innan årsskiftet.

– Vi önskar naturligtvis att vi har ännu fler platser att erbjuda i dagsläget då de allra flesta vill stanna i sin hemkommun. Men vi har haft tur som kan starta upp en helt ny avdelning på ett redan befintligt vård- och omsorgsboende på så kort tid, säger Isabella Dzanko Socialnämndens ordförande.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-09-20

Kontakt