Elda rätt i din vedkamin

Bild kamin

Kallare tider närmar sig och med stigande elpriser blir vedkaminen allt mer populär som en stabil värmekälla i hus. Det är dock viktigt att tänka på att sotet från vedeldning är en stor källa till hälsofarliga luftföroreningar. Dessa kan minskas med upp till 50 % genom att elda rätt men även vara till ekonomisk fördel för plånboken.

Vid vedeldning bildas små partiklar som sot, som letar sig in i lungor och blodkärl som kan orsaka luftvägsrelaterade sjukdomar och andningssvårigheter. Sotet kan också spridas med hjälp av vindar upp till Arktisområdet och påskynda issmältningen som orsakar klimatstörningar i hela världen. Genom att elda på rätt sätt och uppnå en effektiv förbränning kan utsläppen av sotpartiklar minskas med 50 %.

Elda rätt

Veden du eldar med bör ha förvarats under tak utomhus i minst sex månader, gärna ett år. När veden tagits in i huset ska den helst användas inom några veckor, annars blir den för torr och brinner upp för fort. Ett vedträ som håller en fukthalt på runt 15 – 20 % är lagom. Fuktmätare finns att köpa i de flesta byggvaruhus.

Använd tändmedel istället för tändvätska för att tända elden. Tändvätska är farligt ur ett brandsäkerhetsperspektiv och utvecklar mer utsläpp. En braständare i form av briketter, block eller tändpåsar är säkrare och bättre för miljön. Även fint huggna vedträn kan vara ett alternativt tändmedel.

Genom att stapla större vedträn underst och sedan bygga uppåt i lager (som en fyrkant) med mindre vedträn möjliggörs ett större luftinsläpp. Tändmedel placeras i toppen av brasan, precis under de översta vedträna. Tänd och låt luckan stå lite öppen tills elden har tagit sig i det översta vedlagret. Det tar en liten stund för brasan att komma igång men när den tagit sig kan du stänga luckan och istället öppna luftspjället helt. Då garanteras en fortsatt god luft.

Håll igång elden

Under hela eldningen ska lufttillförseln vara lagom stor. Det krävs mycket luft i början för att starta elden men justeras sedan genom att stänga kaminluckan och använda spjället för att inte strypa flödet helt.

När det bildats en ordentlig glödbädd kan du lägga på två-tre vedträn till. Dessa läggs i kors så att det fortfarande är luftigt runtomkring. Stäng luckan men behåll luftningsspjället helt öppet tills elden tar sig igen.

En allmän regel är att inte elda mer än 2.5 – 3 kilo torr ved per timme, för att undvika överhettning. Elda inte länge än tre-fyra timmar på grund av brandrisken, låt sedan eldstaden vila lika länge.

Håll koll

Vid en bra förbränning brinner brasan med klara gula lågor som är livliga men inte allt för kraftfulla. Det bildas inte heller något sot eller imma på kaminens glas så det ska vara lätt att se lågorna. Du kan också kontrollera så att röken från skorstenen är nästintill osynlig. Ju vitare och klarare rök, desto bättre förbränning sker i kaminen.

Brandsäkerhet

Innan eldning ska du se till så att skorstenen är ordentligt sotad. Att elda rätt och ha en effektiv förbränning minskar sot- och tjärbildning i skorstenen vilket gör att risken för sotbränder minskar.

Det rekommenderas att ha minst en fungerande brandvarnare på varje våning i huset. Med en tillgänglig brandsläckare, och andra brandredskap, kan du dessutom själv släcka en mindre brand och i tid rädda ditt hem från allvarliga skador.

Askan vid eldning i vedkamin är en stor riskfaktor för bostadsbränder. Det kan fortfarande finnas dold glöd kvar i askan som riskerar att ta fyr igen om den ställs ut på altanen, verandan eller intill huset innan den har slocknat helt. Askan måste läggas i ett brandsäkert kärl med tättslutande lock som i sin tur ställs ut på ett underlag som inte kan fatta eld.

Mer information om eldning

Ovan råd är anpassade för eldning i kaminer, öppna spisar samt kakel- och täljstensugnar. Tänk på att moderna kaminer som uppfyller Boverkets miljökrav och är CE-märkta avger färre föroreningar.

Läs mer om miljökraven på kaminer och hur du kan förbättra din eldningsteknik här:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-09-21

Kontakt