Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser

Rönne Å och Ringsjö

Kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm driver ett gemensamt destinationsprojekt med att rusta upp kring Rönne Å och Ringsjön. Du som invånare är varmt välkommen att delta i vår advisory board inom projekt Destination Rönne å och Ringsjön den 25 oktober klockan 16.00-17.00.

Projektets advisory board syftar på att samla in kunskap och ta vara på erfarenheter. Här har du som är intresserad möjlighet att vara med och bidra till projektet. Advisory board har schemalagda digitala träffar 2 gånger per år. Deltagande på möten sker frivilligt och du väljer själv vilka möten du vill närvara på. Anmälan till ett möte kräver inte till ett fortsatt engagemang.

Gör din anmälan här till vårt första digitala möte:

Varmt välkomna!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-11

Kontakt