Digitala läkemedelsskåp för säkrare hantering av läkemedel

Mimmie Ekman, undersköterska i hemvården på Åstorps kommun

Mimmie Ekman, undersköterska i hemvården på Åstorps kommun

För att hanteringen av läkemedel ska bli tryggare och säkrare har digitala läkemedelsskåp införts i kommunen. Digitala läkemedelsskåp innebär en ökad kontroll över läkemedelshanteringen och hemsjukvårdens ansvar kvalitetssäkras.

Alla omsorgstagare som har hemsjukvård och får hjälp med sina läkemedel har ett läkemedelsskåp monterat i hemmet. Vi har tidigare skrivit om hur läkemedelsrobotar kan hjälpa till med att påminna när patienten ska ta medicin. Men den lösningen passar inte alla så vanliga läkemedelsskåp behövs fortfarande.

Sedan 2000 har kommunen gradvis gått över till digitala läkemedelsskåp för att göra hanteringen av läkemedel tryggare och säkrare. Det är viktigt att endast behörig personal har tillgång till de mediciner som hanteras.

En gemensam app i stället för nycklar

För att låsa och låsa upp skåpen använder personalen en app i sin mobiltelefon. Appen är kopplat till ett system, där det är möjligt att styra vilken personal som ska ha behörighet att hantera läkemedel. Varje öppning och låsning registreras på en enskild person och vilken tidpunkt medicinen ges.

– Det är en självklarhet att obehöriga inte ska komma åt omsorgstagarnas läkemedel. Vi ser att spårbarheten ökar säkerheten och trygghet både för patienter, personal och anhöriga, samtidigt som vi får färre avvikelser, säger Valmira Durmishaj, larm- och tekniksamordnare i Åstorps kommun

Genom att använda digital teknik minskar också nyckelhanteringen i hela verksamheten. Personalen behöver inte längre bära med sig ett stort antal nycklar som ska hämtas och lämnas.

– Fördelen är att samma app kan användas till att låsa omsorgstagarens dörr och hantera larm för omsorgstagare som har de insatserna. Minskad nyckelhantering är tidsbesparande och ökar effektivisering, konstaterar Valmira.

Mimmie Ekman, som jobbar som undersköterska inom hemvården instämmer:

– Telefonen har man alltid med sig så det är jättebra att allt är samlat i samma app. Dessutom känns det tryggt när man kan kontrollera vem som delat ut medicin och när.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-17

Kontakt