Det nya politiska styret i Åstorps kommun

Nyhet KF

Den 15 oktober tillträdde de förtroendevalda i kommunfullmäktige som röstades fram av väljarna vid valet den 11 september. Under måndagskvällen den 24 oktober hölls det första mötet med den nya kommunfullmäktige.

Under första kommunfullmäktige för denna mandatperiod tillsattes den nya kommunstyrelsen. Precis som föregående mandatperioder har kommunstyrelsens ordförande även rollen som kommunalråd på heltid. Peter Lindberg (SD) utsågs till ordförande och kommunalråd. Till 1:e vice ordförande utsågs Roger Nielsen (M), som varit oppositionsråd under föregående mandatperiod. Till nytt oppositionsråd utsågs Bitten Mårtensson (S). Kommunstyrelsens mandatperiod startar den 1 november.

Kommunfullmäktige utsåg även sin kommunrevision, som kommer granska kommunens verksamheter och bolag. Kommunrevisionen är fem revisorer till antalet och till ordförande utsågs Anders Wilhelmsson (S).

Under mötet valdes även ett nytt presidium i kommunfullmäktige. Martin Sjöström (M) valdes till kommunfullmäktiges ordförande under kommande mandatperioden. Till 1:e vice ordförande valdes Anneli Servin (SD) och posten som 2:e vice ordförande gick till Lucy Glinka (S), som tidigare innehaft uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tillsatte även en valberedning som består av en ledamot och en ersättare från varje parti i fullmäktige.

Åstorps kommuns framtida styre

Den nya kommunstyrelsen kommer fortsätta arbeta med Vision 2030 för Åstorps kommun och de tre kommunfullmäktigemålen God Livskvalitet, Möjlighet att växa och Hållbar framtid.

Målsättningen för mandatperioden är att utveckla Åstorps kommun och våra prioriterade områden är:

  • Trygghet
  • Skola och utbildning
  • Äldre- och LSS-omsorg

Tillsammans kommer det nya styret att utforma gemensamma handlingsplaner inom de olika prioriterade områdena.

 

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt