Engagerade medarbetare möter ungdomarnas behov på Ekorrens korttidstillsyn

Habiliteringsassistenterna på Ekorrens korttidstillsyn Jenny Johansson, Pernilla Nordh och Amir Furi.

Habiliteringsassistenterna på Ekorrens korttidstillsyn Jenny Johansson, Pernilla Nordh och Amir Furi.

Jenny, Amir och Pernilla arbetar som habiliteringsassistenter på Ekorrens korttidstillsyn. De jobbar ständigt med att utveckla och förbättra för att göra verksamheten så meningsfull och värdefull för ungdomarna som möjligt.

Habiliteringsassistenterna på Ekorrens korttidstillsyn Jenny Johansson, Pernilla Nordh och Amir Furi.

Ekorren är en fritidsverksamhet för ungdomar mellan 13–21 år. Arbetet på korttidstillsynen handlar om att motivera, aktivera samt ge stöd och omsorg till personer med olika funktionsvariationer. Varje sommar får exempelvis ungdomarna lämna in önskemål om sommaraktiviteter och därefter undersöker personalen möjligheterna för att genomföra det.

– Många av aktiviteterna görs för att träna ökad självständighet, självförtroende samt våga prova något nytt och givetvis för att det ska vara roligt att vara på fritids. Till exempel på en vanlig tågresa får ungdomarna träna på att vänta, passa tider, vara med och planera, hitta platser på tåget, nya miljöer, vara bland okända människor, visa sitt resekort för konduktören och så vidare berättar Jenny Johansson.

Utbildning för bättre kommunikation med ungdomarna

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett kommunikationssätt för hörande individer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används till exempel vid intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning och autism.

– Vi på Ekorren hittade en digital utbildning i TAKK i fem delar som vi genast kände var för oss då de ungdomar vi dagligen arbetar med har olika svårigheter med kommunikation. Vi anser att alla barn har rätt till kommunikation och uttrycka sig utifrån sin förmåga och att det är upp till oss att hitta vägar till att kunna kommunicera dagligen, berättar Amir Furi.

Tecknen används tillsammans med tal som stöd vid kommunikation och språkutveckling. Man kan förenklat säga att tecknen förstärker det talade ordet, man tecknar inte allt som vid teckenspråk utan betonar det viktiga i meningen.

– Vill jag kanske säga till dig att du ska komma och äta. Då säger jag dit namn, kom och ät, men tecknar bara äta, säger Pernilla Nordh och fortsätter:

– Vi är fortfarande under utbildning och träning, vilket våra ungdomar tycker är fantastiskt då de fått lära oss tecken och visa oss när vi inte kunnat. Det stärker deras självförtroende och gör att de växer.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt