Positivt resultat från samarbete mellan kommunen och NSR

Matavfall

Miljökontoret och NSR har tillsammans arbetat aktivt för en hållbar matavfallshantering i Åstorps restauranger och livsmedelsbutiker, vilket har genererat ett positivt resultat. 32% av verksamheterna har tecknat abonnemang för matavfall och 68% har köpt matpåsar. Nu har verksamheterna rätt förutsättningar och rätt material att sortera sitt matavfall rätt.

Miljökontoret har gjort tillsyn i restauranger och mindre livsmedelsbutiker tillsammans med NSR. Det gemensamma samarbetet med kommunen gick ut på att hitta gemensamma tillvägagångssätt för att göra matavfallshanteringen hållbar.

Under våren besökte Sofie Johansson, miljöinspektör i Åstorps kommun, och NSR:s avfallsrådgivare Kristofer Örstadius 25 utvalda verksamheter i kommunen. Mer än hälften av dessa verksamheter sorterade inte sitt avfall utan slängde allt i restavfallet. Under besöken delades det ut material från NSR som verksamheterna direkt kunde använda sig av. Många av verksamheterna var positiva till att börja sortera sitt matavfall.

Positiva siffror efter tillsyn

–Efter dialog med NSR och kontroll i verksamheternas matavfall kan vi se en positiv förbättring. 32% av verksamheterna har tecknat abonnemang för matavfall, majoriteten av dessa hade inte tillgång till eget kärl för matavfall innan vi besökte dem. 68% har köpt matpåsar, nu har verksamheterna rätt förutsättningar och rätt material att sortera sitt matavfall. Vissa verksamheter tecknade även abonnemang för övrig sortering av sitt avfall, berättar Sofie Johansson.

Uppmärksammats av andra verksamheter

Samarbetet mellan miljökontoret och NSR har uppmärksammats på många olika sätt. Sofie Johansson kommer bland annat att närvara på Avfall Sveriges webinarium i vår och även på Sysavs nätverksträff.

–Projektet har fått mycket positiv feedback runt hela regionen vilket har varit otroligt roligt, säger Sofie Johansson.

Nu fortsätter miljökontoret att samarbeta med NSR, nästa steg är att göra gemensam tillsyn på flerfamiljsbostäderna för att se hur deras avfallshantering fungerar.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-28

Kontakt