Samarbete mellan skolor och företag ska öka valkompetensen hos eleverna

Olof Hult och Bo Karlsson från EMVE Sweden AB tillsammans med Isabell Holmqvist och Ida Prisell från Åstorps kommun.

Olof Hult och Bo Karlsson från EMVE Sweden AB tillsammans med Isabell Holmqvist och Ida Prisell som arbetar inom skolan i Åstorps kommun.

Under det senaste året har kommunens skolors karriärvägledare träffat företag i kommunen för att diskutera hur de tillsammans kan arbeta för att gynna eleverna. Våren 2023 drar satsningen SKAL (skola arbetsliv) igång i Åstorps kommun.

Karriärvägledning inom skolan är en del av det breda studie- och yrkesvägledningsperspektivet som ska genomsyra alla elevers 10 år i grundskolan. I Åstorp har Karolina af Kleen, skola- och arbetsutvecklare i kommunen, tillsammans med skolornas karriärsvägledare löpande träffat lokala företag för att diskutera ett gemensamt samarbete.

Aktiviteter tillsammans med företag som kopplas till läroplanen

Syftet med samarbetet är att skolorna tillsammans med företagen ska bygga upp en återkommande aktivitet som gynnar eleverna i deras kunskapsutveckling och som kan vara till stöd för lärarna i deras bedömning. Eleverna ska få se och prova på olika aktiviteter tillsammans med företagen så att eleverna får en förståelse för vad de ska med kunskapen i skolan till. Företagen träffar eleverna 2-3 gånger under elevernas 10 år i grundskolan.

– Genom ett systematiskt samarbete med företagen i Åstorp kommun för vi en likvärdig röd tråd för både den breda- och snäva studie- och yrkesvägledningen, säger Karolina af Kleen, och fortsätter:

– Vårt systematiska samarbete mellan skola och arbetsliv har vi valt att kalla SKAL (skola arbetsliv). Samarbetet mellan skola och arbetsliv är jätteviktigt och bidrar till elevers ökade valkompetens.

Under våren 2023 kör SKAL igång.

Företag som är klara för SKAL är:

Arbetsgruppen har under året träffat flera företag men i skrivande stund är de ovan nämnda företag som är klara för att starta SKAL våren 2023.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-11-07

Kontakt