Med hjälp av en mobilapp kan alkoholmissbrukare få bättre stöd under behandlingen

Blåsapparat och telefon

Previct är ett digitalt verktyg som kan hjälpa dig som har problem med alkohol att avhålla dig från att dricka genom att du får möjlighet till utandningsprov flera gånger dagligen. Utandningsprovet är kopplat till en app där du har kontakt med din behandlare mellan sessionerna.

Att vara alkoholberoende innebär i många fall smusslande och hemlighetsmakeri. Det kan kännas skamfullt och skuldbelagt. För de allra flesta är det väldigt svårt att våga söka hjälp för beroende. Men nu finns det en app som gör det enklare att våga ta första steget att söka hjälp. Genom appen kan du själv utföra alkoholkontroller med hjälp av en trådlös blåsapparat som kopplas ihop med telefonen.

– Även om det krävs täta nykterhetstester och en ökad kontroll, blir det en frihet för dig som vill ha ett stöd i din vardag. I och med att du kan sköta det diskret är det ett mindre integritetsproblem än att åka till behandlingshem, säger Agneta Böcker, familjebehandlare på öppenvården i Åstorps kommun.

Hur fungerar det?

Du får utifrån dina unika förutsättningar en specialanpassad vårdplan på hur Previct ska hjälpa just dig. Tillsammans med en behandlare lägger du upp ett schema över hur många gånger och när du ska testas.

Ett meddelande skickas till din telefon när det är dags att blåsa. På så sätt kan du diskret gå undan och blåsa i mätaren utan att kollegor eller bekanta behöver veta.

När du blåser i mätaren tar appen samtidigt en bild på dig med mobilkameran. Bilden och resultatet skickas till en databas som din behandlare på öppenvården har tillgång till. Eftersom bilden tas automatiskt och visar vem som blåser i mätaren kan man alltså inte låta kompisen blåsa, eller ta bilden vid ett annat tillfälle.

– Jag tycker det är bra att jag kan gå in i appen och se hur mina klienter mår, jag får också meddelande om de druckit eller struntat i att blåsa och då är det ju oftast för att de druckit men inte vill visa det. Då kan vi jobba på det vid nästa behandlingssamtal, säger Agneta.

Stöd dygnet runt

Förutom möjligheten att göra utandningsprov finns även olika stödfunktioner som du utformar tillsammans med sin behandlare. Stödet finns tillgänglig dygnet runt via appen och kan stötta när alkoholsuget är som störst. I dessa situationer kan du med hjälp av appen få praktiska övningar som ger fokus, stabilitet och motståndskraft mot det kraftiga suget.

– En annan fördel är att jag som behandlare kan se hur det går för klienten varje dag. I appen kan du skriva dagbok, fylla i hur du mår och hur stor motivation du har. Dessa inlägg kan jag läsa och besvara. Det innebär att stöttning och svar på frågor finns tillgängliga på ett snabbare sätt än om du exempelvis måste boka ett möte eller telefontid när något akut eller oväntat inträffar, förklarar Agneta och fortsätter:

– För det mesta tycker klienterna att det är en trygghet i att bara få blåsa. Det är ett sätt att bevisa sin nykterhet. Det stärker dem att få visa att de faktiskt är nyktra.

Bättre behandlingssamtal

– Förutom att jag ser i vilken grad klienten varit nykter och hur måendet är så analyserar appen också informationen och visar mönster i klientens beteende. Det innebär att vi får en tydligare bild över när och varför återfallen sker. Terapin blir mer effektiv och konstruktiv när vi träffas, då vi kan bygga våra samtal utifrån informationen i appen, berättar Agneta.

Så är gör du för att ansöka om Previct

Missbruk och beroendebehandling på öppenvården är frivillig, liksom användningen av Previct. Är du inte redo att bli av med ditt beroende eller missbruk så lyckas inte behandlingen. Appen kan däremot vara ett gott stöd för dig som har en vilja att göra en förändring även de dagar motivationen är lägre. Previct kan då fungera bra som en påminnelse om att inte ta till alkohol och peppa dig att fortsätta resan mot ett nyktert liv.

Är du nyfiken på Previct så kontakta en handläggare på socialförvaltningen i via telefon på 042-641 26 så hjälper vi dig. Telefontider: måndag – fredag 8:30–17:00, lunchstängt 12–13.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-11-16

Kontakt