Ändringar för kontrollavgifter inom livsmedelsverksamheter från årsskiftet

Kontrollavgift

Den 1 januari 2023 ändras systemet för livsmedelsavgiften i Åstorps kommun. Från och med årsskiftet betalar verksamheterna för den tid varje kontrollärende tar istället för en årlig avgift

Ändringen gäller alla livsmedelsverksamheter och gör att du inte längre får en faktura från bygg- och miljönämnden i början av året med en årlig avgift för ordinarie kontroll. Istället betalar du för tiden som har lagts ner i varje kontrollärende enligt gällande timavgift efter kontrollen har gjorts i din verksamhet.

Om din livsmedelsverksamhet har få kontrolltimmar enligt riskklassningen betyder det att verksamheten inte längre betalar för kontrollen i början av varje år, utan först efter att kontrollen har gjorts. Uppföljande kontroll som utförs om verksamheten har avvikelser räknas inte in i efterhandsdebiteringen utan debiteras efter varje besök.

Verksamheten betalar för tiden ärendet tar

I tiden för varje kontrollärende räknas miljöinspektörens förberedelser, besök och efterarbete in i ärendet. Du betalar alltså för den tid som totalt har lagts ner i ärendet och inte bara för den tid som inspektören varit på plats i din verksamhet.

Det nya avgiftssystemet kallas efterhandsdebitering och följer Livsmedelsförordningen som ska införas senast 2024.

Ny riskklassning

Från och med den 1 januari 2024 kommer bygg- och miljönämnden att placera om alla verksamheter i en ny riskklass, detta kan innebära att din verksamhet får fler eller färre kontrolltimmar än vad ni har idag. Kontrolltiden är en uppskattning av hur mycket tid för planerad kontroll vi kommer att lägga ner på din verksamhet varje år under en treårsperiod. Ni betalar för den tid som kontrollen tar inklusive planering och handläggning. I planerad kontroll ingår inte kontroll som utförs för att följa upp eventuella avvikelser eller upplysningar, så kallad extra offentlig kontroll.

Vid frågor, vänligen kontakta miljökontoret i Åstorps kommun.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-19

Kontakt

Kontakt