Ett självständigare liv och bättre arbetsmiljö tack vare en säng med många finesser

Undersköterskorna Helene och Araya visar hur sängen fungerar.

Undersköterskorna Helene och Araya visar hur sängen fungerar.

Sedan 2021 använder en del av omsorgstagarna på Vidåsen en så kallad RotoBed. Det är en vårdsäng som hjälper personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig ur och i sängen med hjälp av de funktioner som finns i sängen. Sängen har även en positiv inverkan på arbetsmiljön för omvårdnadspersonalen på Vidåsen då de med hjälp av sängens funktioner kan minska på vissa vridmoment i samband med förflyttningarna i och ur sängen.

Verksamheten för vård och omsorg i Åstorps kommun använder alltmer välfärdsteknik för att öka tryggheten och självständigheten för äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

RotoBed är en medicinskteknisk produkt som kan användas på många olika sätt beroende på behov. För omsorgstagare som har svårt att röra sig kan sängen hjälpa till med att komma upp från liggande, sittande till stående, antingen helt själv eller med mindre hjälp av personal än förut.

För den som saknar rörelseförmåga kan sängen användas som fåtölj utan att personen behöver förflytta sig, vilket kan ge högre bekvämlighet än en traditionell vårdsäng.

Positivt för både omsorgstagare och omvårdnadspersonal

Eftersom omvårdnadspersonalen inte behöver hjälpa till på samma sätt så ger det användaren ett vardagsliv med mindre smärta, högre livskvalitet, mer frihet och värdighet.

Omvårdnadspersonalen på Vidåsens vård- och omsorgsboende berättar att omsorgstagarna känner sig mer självständiga eftersom det inte är personalen som hjälper dem utan sängen. Samtidigt som det är en trygghet att veta hur förflyttningen kommer att ske då det är samma rörelsemönster varje gång.

– Personer med känslig hud slipper också smärtan som kan uppkomma vid vanliga lyft och vridningar för att komma ur och i sängen. Eftersom sängen gör hela jobbet så behöver vi inte utföra några vridmoment, berättar Helene, undersköterska på Vidåsen.

För omvårdnadspersonalen innebär sängen en bättre arbetsmiljö, mindre stressande arbetsställningar och effektivare överflyttningar.

– Vi slipper det vridmomentet som oftast skadar ryggen där vi lyfter benen samtidigt som vi vrider personen. Dessutom underlättar det vid på- och avtagning av stödstrumpor. Vi behöver inte böja eller vrida oss, i stället vrider vi sängen och höjer eller sänker den till en passande höjd, säger Olexandra, undersköterska på Vidåsen.

Sängen passar inte alla

På frågan varför inte alla har en sådan här säng förklarar Pia Lindskog, enhetschef för hälsa och sjukvård i Åstorps kommun, att det är ett hjälpmedel som erbjuds utifrån behov och individuell bedömning av en arbetsterapeut eller fysioterapeut.

– Sängen är positiv för dem som har nytta av alla finesser men det är inte alla som har behov av denna typ av säng eller som kan medverka vid användningen av sängen. Patienten måste ha den kognitiva förmågan att förstå hur delarna på sängen rör sig. Det finns de som blir rädda när sängen börjar röra sig under dem, säger Pia.

Sängen passar till exempel inte med en luftväxlande antidecubitusmadrass. Det är en tryckavlastande madrass som används för att förebygga trycksår när en patient behöver vara sängliggande under en längre tid.

– Eftersom resultatet fallit väl ut på Vidåsen planerar vi nu att flytta en säng till korttidsboendet i Åstorp för att se om patienter där kan vara behjälpta av denna typ av säng. Vi har även diskuterat att prova om patienter på Asterns vård- och omsorgsboende kan ha nytta av denna typ av säng, avslutar Pia.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknik är ett brett begrepp och inkluderar tekniker och funktioner som kan vara ett hjälpmedel och stöd både för den enskilda omsorgstagaren och för personalen. Exempel på välfärdsteknik är trygghetslarm, tillsyn med hjälp av kamera och olika typer av digitala planeringsverktyg.

Tekniken förväntas bidra till förbättrad arbetsmiljö, bättre användning av personalens kompetens och ökad kostnadseffektivitet, och till att äldre personer känner sig tryggare, lever mer självständigt och får mindre behov av vård och omsorg.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-11-30

Kontakt