Ökad trygghet bland kommuninvånarna för tredje året i rad i polisens trygghetsmätning

Polisrygg

Varje år utför Polisen en trygghetsmätning i landets kommuner. Tryggheten bedöms genom ett index där målet är att hamna så lågt som möjligt. För Åstorps del kan vi se en positiv utveckling med det lägsta resultatet sedan 2019.

Nyligen presenterade polisen resultatet från årets trygghetsmätning. Åstorps kommun har de senaste åren gått mot en positiv utveckling gällande upplevd trygghet, en trend som fortsätter enligt årets resultat. Utsattheten för brott är fortsatt låg och vi ser även att utomhusstörningar det senaste året har minskat.

– Det är glädjande att årets problemindex är det lägsta index Åstorps kommun haft sedan flera år tillbaka, säger kommunpolis Marie Nilsson.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen sker på flera fronter där helhetsperspektiv och långsiktighet är viktiga inslag. Att samtliga förvaltningar i kommunen på olika sätt deltar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är viktigt. Det bidrar tillsammans med resursförstärkningar av både fältsekreterare och kris- och säkerhetssamordnare samt insatta bevakningsresurser det gångna året till att stärka arbetet.

Polisens närvaro i Åstorps kommun är också en viktig del i den positiva utvecklingen. Under det gångna året har bland annat insatser mot narkotikabrott varit prioriterat, något som även kommer att prioriteras fortsättningsvis.

– Att arbeta nära tillsammans med kommunen ser vi på Polisen som en viktig framgångsfaktor, säger kommunpolis Marie Nilsson.

Så ska kommunen fortsätta arbeta för ett tryggare Åstorp

– Årets resultat som visar att det går åt rätt håll är såklart jättekul och det vittnar om att vi gör mycket rätt, men det finns flera områden där vi fortfarande kan göra mer, säger kommunchef Jonas Jönsson och fortsätter:

– Nedskräpning och skadegörelse, arbete med ungdomsgäng och den allmänna trygghetskänslan i kommunen är några av de områden där vi ser att vi behöver förbättra oss framöver, säger Jonas Jönsson.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen kommer fortsatt att utvecklas både med kortsiktiga och långsiktiga inslag. Ett nytt samverkansavtal och medborgarlöfte mellan kommunen och Polisen är på gång liksom utveckling av kommunens lokala brottsförebyggande råd.

Även kommuninvånarna och näringslivet, tillsammans med kommunen och Polisen, kan bidra till det brottsförebyggande arbetet. Det är något som kommunen kommer att ta hänsyn till mer i den fortsatta inriktningen av arbetet. Under nästa år blir sannolikt ett nytt lagförslag verklighet som ger kommunen ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

– Det kommer att vara ett verktyg för att ytterligare stärka det systematiska brottsförebyggande arbetet, säger Michelle Svensson, kris- och säkerhetssamordnare i kommunen.

53% av de tillfrågade besvarade undersökningen

Årets trygghetsmätning skickades ut till 900 slumpmässigt utvalda invånare i Åstorps kommun och totalt svarade 473 personer vilket ger en svarsfrekvens på 53%. Både från polisens och kommunens sida ser vi att det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten som genomförs under hösten varje år. Att undersökningen genomförs varje år vid samma tidpunkt gör det även lättare att jämföra resultaten.

– Vi som arbetar med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen är tacksamma för de som tagit sig tiden att svara på undersökningen. Vi vill uppmana att fler svarar på enkäterna i framtiden för att hjälpa oss vidare med att göra kommunen tryggare, säger Michelle Svensson.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-12

Kontakt