Våld i nära relationer finns överallt

Mörk bild på man som sitter med händerna framför ansiktet

När vi tänker på våld i nära relationer så är det lätt att tankarna förs mot att det är en man som slår en kvinna. För så ser det ut också ofta ut när det gäller det yttersta våldet. Våld i nära relation är dock så mycket mer än så.

I statistiken syns mest det våld som män utövar mot kvinnor och mörkertalet är fortfarande stort. När det gäller det grova våldet och dödliga våldet så är det män som är överrepresenterade som utövare. Det kan vi inte komma ifrån. Men det finns också ett mörkertal av kvinnor som utövar våld mot män.

Det finns många olika typer av våld som både män och kvinnor utövar: fysiskt våld, ekonomiskt våld, latent våld, sexuellt våld, psykiskt våld, materiellt våld, försummelse och digitalt våld.

Våld i unga parrelationer

Ungdomar i 16–24 års åldern känner inte igen sig när vi pratar om våld i nära relation. De tänker att det bara innefattar vuxna som lever tillsammans.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ har undersökt ungdomars parrelationer och det visar att:

  • 56 % tjejer och 42 % killar har upplevt psykiskt våld via digitala medier i sin relation.
  • 46 % tjejer och 34 % killar har upplevt psykiskt våld ansikte mot ansikte.

Så här kan vi inte längre generalisera könen, den är utbredd mellan könen också.

— Vi behöver öppna våra ögon i vad som sker i våra unga relationer runt om oss och vad det är för normer som frodas här. Vi tillåts att prata jämlikhet och feminism i större utsträckning idag men min upplevelse är också att vi har kommit längre ifrån det jämlika samhället, säger Weronica Persson, familjebehandlare på öppenvården i Åstorps kommun och fortsätter:

— Digitala medier sätter hårda riktlinjer på hur du ska se ut och bete dig inom könen. Numera är de flesta unga ständigt uppkopplade mot sociala medier, det gör att vi avhumaniserar och objektifierar människor. Vi ser inte att det är vanliga människor som sitter bakom sina konton, vilket lättare leder till mobbning och psykisk terror.

Killar och män söker sällan hjälp

Det är vanligare att en kvinna eller tjej söker hjälp och stöd. Killar och män söker sällan hjälp eller pratar om det som skaver extra mycket. Detta kan rimligtvis kopplas till den machokultur där män förväntas att ta i, klara av, prestera och ta riskfyllda beslut.

— Som en man sa till mig: ”Weronika, jag kan inte gå till mina vänner och berätta om vad min fru utsätter mig för. Du ska som man bara ta det. Det är ingen som vill höra hur jag egentligen mår”, berättar Weronica och fortsätter:

— Den här mannen är framgångsrik i sitt jobb och är tre gånger så stor som sin fru. Vem skulle tro på honom?

Stöd eller diagnoser uteblir

Det är fler kvinnor som blir diagnostiserade för depression och andra diagnoser än män. Men det är också för att män sällan vill söka stöd för sitt mående. Därför uteblir också stöd eller diagnoser som skulle kunna vara hjälpsamma för män.

Den senaste statiken visar att 1000 män om året begår självmord. Det är 70 % av självmordsstatiken. För män i åldern 25–44 år, är detta den vanligaste dödsorsaken.

Olika typer av våld

Fysiskt våld: Fysiskt våld är det vanligaste människor tänker på när det hör ordet våld. Fysiskt våld kan vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge. Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn.

Ekonomiskt våld: Det kan vara att du inte får ha hand om dina egna pengar, att bli tilldelad en liten summa varje månad eller att bli tvingad att ta lån. Det kan även vara att din partner tar lån i ditt namn, undanhåller ekonomin eller på annat vis missbrukar dina pengar & tillgångar.

Latenta våld: Latent våld går in i det psykiska våldet och handlar om vetskapen och hotet om att våldet när som helst kan komma. Att ständigt behöva vara på sin vakt, läsa av partnerns känslor eller att undvika att göra eller säga saker för att din partner inte ska bli våldsam mot dig.

Sexuellt våld: Men sexuellt våld är allt som har med sex att göra som görs mot din vilja. Det kan vara alltifrån våldtäkt, att bli tvingad att kolla på porr, att bli filmad i sexuellt syfte. Här räknas även tjatsex eller "husfridssex" in, oavsett om en är i en relation eller inte så är det du som bestämmer över din kropp och det krävs alltid ett aktivt samtycke.

Psykiskt våld: Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av den som är utsatt. Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående.

Materiellt våld: Materiellt våld innebär att den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

Försummelse: Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

Digitalt våld: Digitalt våld är allt våld som sker digitalt. Det kan handla om att du är övervakad via snapchat, hitta min iphone eller om din partner installerat ett övervakningsprogram på din telefon. Det kan vara att din partner ringer, mejlar eller sms:ar dig hela tiden. Det kan vara hot om att skicka intima bilder till andra eller att sprida information om dig på nätet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-14

Kontakt