Alfons Åberg väcker läslusten på Rågenskolan

Alfons åberg

Läsning ger oss möjlighet att erövra ett rikt språk, som är en förutsättning för att kunna ta sig fram i en komplex värld. För att barn, elever och unga ska lyckas med detta måste de utveckla sin motivation och lust att läsa, såväl i som utanför skolan. På Rågenskolan har Alfons Åberg blivit en viktig symbol i detta arbete.

I samband med skolstarten på Rågenskolan sökte lärarna Ida Prisell och Caroline Hultstrand ett stipendium till ett värdegrundstema med Alfons Åberg. Alfons Åberg kan användas till mycket i skolan, som att ge upphov till lekar, ordkunskap, högläsning och diskussion om både värdegrund och källkritik. Stiftelsen Gripen tilldelade Rågenskolan stipendiet som bland annat innebar en prissumma på 12.000 kronor. Med hjälp av stipendiet har de sedan dess kunnat både fördjupa och sätta en extra knorr på det planerade temat som präglas av värdegrundsarbete.

Flera ämnen kopplades samman till värdegrundstemat

Detta projekt involverade hela 100 elever på Rågenskolan. Det berörde främst förskoleklassen, årskurs 1 och träningsskolan i den anpassade grundskolan. Årskurs 1 vävde ihop Alfons Åberg med ett ämnesintegrerat tema. Ämnesintegrerat innebär att man kopplar flera ämnen till temat än bara ett. Till värdegrundstemat knöts först och främst ämnena svenska, svenska som andraspråk och läroplanens kapitel 1 och 2 men även ämnen som matematik, no, bild och musik.

Mentorerna har också lagt stort fokus på språk och begrepp under projektet då det är viktigt i tidig ålder att bygga upp och stärka elevernas ordförråd och begreppsförståelse.

Värdegrund och ökad läslust i fokus

Tack vare prispengarna som stipendiet gav kunde skolan också köpa in vänskapslådorna från Friends som innehåller olika praktiska material kring värdegrund med fokus på sociala dilemman och att prata känslor.

—För att bygga ihop en fungerande grupp är detta av lika stor betydelse som själva ämneskunskaperna, säger Ida Prisell, lärare på Rågenskolan.

Målet med projektet/stipendiet var framförallt att väcka läslusten och få ihop de nya grupperna.

—När årskurs ett tre månader senare besöker biblioteket och elevernas ögon glittrar när de hittar de böckerna vi läst för dem, och sedan lånar dem, då har vi ett klockrent bevis på att vi lyckats “smitta” dem men den där så livsavgörande läslusten, säger Caroline Hultstrand.

Mentorerna har också börjat få ihop ett “vi” och ett “du och jag tillsammans” framför det egna jaget.

Eleverna bjöds in till Alfonskalas för att fira ett lyckat projekt

Hela projektet avslutades med ett Alfonskalas i klassrummet. I slutet av kalaset fick alla elever en alldeles egen Alfonsbok med sig hem.

—Den lyckan mentorerna fick se i elevernas ögon kan vi leva länge på, berättar Ida och fortsätter:

—Får vi verkligen varsin bok? Får vi verkligen ta med den hem? sa en av eleverna när hon stod och höll i sin egenvalda Alfonsbok.

—Vi kan ju inte exakt veta att det är just det här projektet som gjort det men att det i alla fall är en bidragande del till att nästan alla elever kommer att ha knäckt läskoden när de går på jullov – är inte det årets julklapp så säg? Avslutar Ida.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-20

Kontakt