Boendestöd för en fungerande vardag

Malin Lundahl jobbar som boendestödjare på socialförvaltningen i Åstorps kommun

Malin Lundahl jobbar som boendestödjare på socialförvaltningen i Åstorps kommun

Ibland kan kraven utifrån vara allt för höga och vardagens sysslor svåra att hantera. Då kan kommunens boendestöd vara till stor hjälp. Malin Lundahl är boendestödjare på socialförvaltningen i Åstorps kommun och berättar här hur hon och hennes kollegor kan stötta dig som bland annat behöver hjälp med att strukturera din vardag.

De flesta känner nog till att det finns hemtjänst eller hemvård. Det innebär att personer med en funktionsnedsättning kan få hjälp med att sköta praktiska saker i hemmet som till exempel personlig omvårdnad, social samvaro och hjälp i matsituationer.

Alla känner kanske inte till att det finns något som heter boendestöd. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att underlätta för personer att hantera sin vardag. Skillnaden på hemtjänst är att en boendestödjare gör saker med och inte åt personen som behöver stödet.

Vad gör en boendestödjare?

I dagsläget finns det fem boendestödjare i Åstorps kommun som stöttar cirka 40 personer i sin vardag. Boendestödjarna jobbar i team utifrån profession inom områdena socialpsykiatrin eller LSS.

En boendestödjare kan hjälpa dig i ditt hem med till exempel planering av matinköp, stöd vid städ, tvätt eller liknande. Boendestödet syftar till att hjälpa dig att möta och hantera vardagslivets olika situationer som kan upplevas svåra till följd av den psykiska ohälsan. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter i samhället.

— Stödet vi ger är väldigt olika beroende på individens behov. Det kan handla om att strukturera upp vardagen, motivera och stödja i vardagliga sysslor, samtala, bryta isolering genom att komma hemifrån, stöd vid läkarmöten samt myndighetskontakter är några av de arbetsuppgifter vi utför, berättar Malin och fortsätter:

— För många av våra klienter så är boendestödet den enda kontakt de har i samhället medan andra har ett bättre fungerande socialt liv med familj, arbete men har en problematik att strukturera upp sin vardag.

Vem kan få boendestöd?

Insatsen boendestöd finns för dig som upplever att du inte på egen hand klarar av att hantera saker i din vardagssituation, det kan gälla saker i hemmet men även ute i samhällslivet. För att kunna söka boendestöd ska du vara i åldern 18–64 år, bo i egen bostad och behovet av stöd ska bero på att du har någon form av funktionsnedsättning och behov av stöd i vardagen.

Alla kan söka om en bedömning för boendestöd och beslut tas av utredande handläggare. Boendestödet är helt frivilligt.

Hur länge kan jag få boendestöd?

Målet är att du först och främst ska få en väl fungerande vardag och ökad självständighet. Tillsammans med boendestödet jobbar ni också med att stärka din egenkraft, så att när du känner dig redo, kan leva helt självständigt, både i hemmet och i samhället.

— Insatsen ser olika ut för olika personer, både vad vi arbetar med och mot vilket mål samt hur lång tid som du behöver stödet. Boendestöd kan du ha så länge det finns ett behov. Men vårt mål är att arbeta för att göra oss “arbetslösa” och att du kan klara dig själv, säger Malin.

Hur gör jag för att få boendestöd?

För att få boendestöd så gör du själv en ansökan till socialtjänsten. En handläggare gör sedan en utredning utifrån dina behov och därefter fattas ett beslut i ärendet.

När ansökan är beviljad så kommer en beställning till boendestödet där det beslutas vilket team som har bäst förutsättningar att hjälpa dig. Därefter har teamet ett uppstartsmöte med dig där du får en presentation av boendestödet samt vilket stöd du kan få.

— Efter introduktionen träffar du teamet och planerar hur ni ska träffas. Det är viktigt att du känner dig trygg med alla i teamet så under den första tiden tar vi fram en genomförandeplan tillsammans med dig. Du får också din egen kontaktperson i samband med detta, berättar Malin och fortsätter:

— I genomförandeplanen står det hur ofta vi planerar att träffas och vilket stöd du behöver hjälp med. Genomförandeplanen är vårt arbetsredskap som alltid är ett levande dokument och ändras utifrån ditt behov av stöd.

Vill du ansöka om boendestöd kontaktar du en handläggare som du når via Kundtjänst på telefon 042-640 00.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-20

Kontakt