Spridningen av covid-19 har ökat i Sverige under de senaste veckorna

Corona

Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen av covid-19 fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början till mitten av januari. Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det finns skäl för utökade smittskyddsåtgärder på nationell nivå. Däremot kan det komma att bli aktuellt med skärpta smittskyddsåtgärder lokalt eller regionalt inom hälso- och sjukvården eller omsorgsverksamheter.

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när du är sjuk och att alla vaccinerar sig enligt gällande rekommendation. Särskilt viktigt är det att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp tar sina rekommenderade påfyllnadsdoser mot covid-19, för att minska risken för allvarlig sjukdom och död. De förebyggande åtgärderna inom hälso- och sjukvård samt inom omsorgsverksamheter behöver också upprätthållas.

Förebyggande åtgärderna inom hälso- och sjukvård samt inom omsorgsverksamheter

Antal covid- 19 smittade medarbetare som jobbar patientnära i kommunens verksamheter har ökat under denna vecka. Som det är just idag den 22 december finns inga smittade patienter med Covid- 19.

För att förhindra ytterligare smittspridning arbetar verksamheten såhär:

  • Allmänna smittskyddsåtgärder såsom testning och smittspårning.
  • Obligatorisk symtomskattning: personalen symtomskattar innan påbörjat arbetspass och är även observanta på förekomst av symtom under arbetspasset. Vid symtom stannar personalen hemma ifrån arbetet och om symtom tillkommit under pågående arbetspass ska personalen lämna arbetet, gå hem och provta sig via personalprovtagning.
  • Användning av munskydd: munskydd ska användas alltid i patientnära arbete enligt nuvarande riktlinjer från Smittskydd Skåne och förutom det ska all personal använda munskydd i alla utrymmen där det inte finns möjlighet att hålla avstånd.
  • Hålla avstånd, vilket gäller för alla.

Aktuell bemanningssituation

Gruppbostäder, hemvård samt vård och omsorgsboendena har flertalet sjuka medarbetare i covid -19, men även influensa och magsjuka florerar. Förutom egen sjukdom är det många medarbetare som stannar hemma för vård av barn. För att klara uppdragen prioriteras de viktigaste insatserna kopplat till mat, hälsa, hygien och samvaro. Genom att prioritera på det viset kan verksamheten säkra vården för alla omsorgstagare och brukare. Verksamheten tar höjd för fortsatt sjukfrånvaro under hela januari. Det kommer att påverka verksamheten på olika vis. Respektive verksamhet informerar om sina prioriteringar löpande till berörda.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-22

Kontakt