Genomfattande inventering av all belysning i kommunen har gjorts med hjälp av GIS-teknologi

lampa

Åstorps kommun har tillsammans med Kraftringen AB gjort en omfattande inventering av all belysning i kommunen – 4000 stolpar har id-märkts med hjälp av GIS-teknologi. Projektet har skapat ett närmre och bättre samarbete mellan Kraftringen och kommunen och sparar både tid och pengar.

Förra hösten föddes idén av kommunens GIS-utvecklare Nina Sandberg att inventera och märka upp all gatubelysning i kommunen med hjälp av GIS-teknik. Nina tog kontakt med Kraftringen som sköter det dagliga arbetet och underhållet av kommunens belysning och de var inte sena att hoppa på förslaget.

— När jag kontaktade Kraftringen insåg jag att viktig information om kommunens belysning saknades, så i maj månad började vi med inventeringen, och sedan dess har vi tillsammans arbetat aktivt med projektet. Inventeringen är klar, nu håller vi på med efterarbetet, säger Nina.

Möjliggör energieffektivisering och bättre översikt över områden som kräver mer belysning

Tillsammans med Kraftringen har Nina genomfört en omfattande inventering av all belysning i Åstorps kommun. Omkring 4000 stolpar har fått en digital ID-märkning och en massa attributsinformation har samlats in. Bland annat vad det är för typ av stolpe, vilken typ av lampa och hur mycket energi den drar, något som är användbart för att se om stolpar behöver bytas ut eller rustas upp. De har tittat på vilka stolpar som är kommunens och vilka som ägs av externa aktörer som exempelvis Trafikverket, Eon eller privata aktörer. Kartläggningen gör det också lättare att bedöma var det kan behövas mer belysning, eller eventuellt mindre.

— Att ha denna information dokumenterad innebär att arbetet både för kommunen och Kraftringen sparar tid och blir mer kostnadseffektivt, säger Nina och fortsätter:

— Det är oerhört värdefullt att i GIS-systemet kunna se precis vilken unik stolpe som har vilka attribut och var den är lokaliserad. Det blir också ett viktigt verktyg i att kunna avgöra var vi behöver byta ut stolpar eller lampor och hur vi ska prioritera, en jättefördel är också att det gör det enklare att se över om mer belysning behövs på vissa platser.

Annat som inventeringen möjliggjort är att det nu blivit lättare att analysera hur starkt det lyser på olika platser, och om det finns platser där det finns för mycket belysning där det går att energieffektivisera. Det hjälper även Kraftringen att på ett mycket enklare sätt än innan se information om vilken belysning som är trasig och planera framåt.

— Samarbetet mellan oss och Kraftringen har fungerat jättebra och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Nina och fortsätter: I framtiden kan detta möjligtvis utvecklas till att exempelvis våra invånare själva kan gå in och felanmäla specifika stolpar där åtgärder krävs, något som just GIS-teknologin kan göra möjligt, avslutar Nina.

Vad är GIS?

Förkortningen GIS står för geografiska informationssystem. Systemen är datorbaserade och länkar digitala kartor till information om saker som finns, eller händelser som äger rum, vid ett visst geografiskt läge.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-23

Kontakt