Fria kollektiva resor inom Åstorps kommun för dig som är 70 år eller äldre

Kommunalråden Peter Lindberg (SD), kommunstyrelsens ordförande och Roger Nielsen (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, signerar avtalet med Skånetrafiken som möjliggör att de kommuninvånare som fyllt 70 år kan åka fritt med kollektivtrafiken inom Åstorps kommun.

Kommunalråden Peter Lindberg (SD), kommunstyrelsens ordförande och Roger Nielsen (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, signerar avtalet med Skånetrafiken som möjliggör att de kommuninvånare som fyllt 70 år kan åka fritt med kollektivtrafiken inom Åstorps kommun.

Nu införs fria kollektiva resor med Skånetrafiken inom Åstorps kommun för dig som är 70 år eller äldre från och med 1 februari 2023.

Den 26 september 2022 beslutade kommunfullmäktige att införa fira kollektivresor inom Åstorps kommun till personer som är 70 år eller äldre.

—Jag tycker detta är ett steg i rätt riktning, syftet med detta är att motverka isolering och möjliggöra ett ökat socialt välbefinnande för seniorer, säger Peter Lindberg (SD), kommunstyrelsens ordförande i Åstorps kommun.

Seniorbiljetten gäller för resa med Skånetrafikens ordinarie trafik med bussar och tåg samt närtrafik inom Åstorps kommun. Vid resor som sträcker sig utanför kommungränsen ska tilläggsavgift erläggas från och med sista zonen inom kommunen enligt Skånetrafikens ordinarie pris.

Vid resa med Seniorbiljett ska kortets giltighet vid resans start kontrolleras i bussens kortläsare, vid biljettautomat, stolpe på stationen eller uppvisas i närtrafik. Legitimation ska på begäran kunna uppvisas vid ombordstigning och vid biljettkontroll då den är personlig.

Det är Skånetrafiken som sköter utskicket av Seniorbiljett och information till nytillkommande Seniorkortsinnehavare. Om du skulle ha några frågor om Seniorbiljetten ska du vända dig till Skånetrafiken.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-01-10

Kontakt