Stöd till anhöriga vid missbruk

Tonåring med partyhatt ligger med huvudet sänkt över ett bord. Fader står bredvid med en huvudvärkstablett och vatten.

Anhöriga lever ofta under stress och oro för sin närstående som brukar alkohol eller droger. Det kan vara svårt att veta hur du ska hjälpa och risken är stor att du blir medberoende. Det finns hjälp att få från kommunen för att du ska orka att ta hand om dig själv och samtidigt kunna stötta din närstående.

Du som är förälder, partner, barn, släkt eller nära vän som har betydelse för en person som missbrukar räknas som anhörig. Att vara anhörig till en person med missbruk kan kännas väldigt ensamt. Missbruk är förenat med mycket skuld- och skamkänslor. Många upplever att det är svårt och kan kännas pinsamt att söka stöd bland vänner och släktingar för att prata om problemen.

Stödsamtal för anhöriga

Öppenvården i Åstorps kommun har en servicetelefon dit du som anhörig kan ringa om du behöver prata av dig, ställa frågor om missbruk eller söka hjälp till din närstående. Du kan få upp till tio kostnadsfria samtal som sker under tystnadsplikt. Kontakta oss genom att ringa 042-644 20 eller mejla oppenvarden@astorp.se.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstanke av ett barn eller vuxen som far illa. Du har möjlighet att vara anonym. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte säger vad du heter, var du ringer ifrån, din e-postadress eller din närståendes namn.

Vanliga frågor vid missbruk

Här har vi samlat några vanliga frågorna om hur du som anhörig kan hjälpa både dig själv och din närstående som missbrukar. Du är välkommen att kontakta oss på 042-644 20 om du har fler frågor.

Vilken hjälp kan jag få som anhörig?

Alla anhöriga är olika och behöver hjälp med olika aspekter av att hantera att en närstående med missbruk och eventuellt även ett medberoende. Du kan börja med att ringa kommunens servicetelefon. Förutom att du får möjlighet att prata av dig och ställa frågor kan vi hjälpa dig vidare, till exempel till en gruppverksamhet för anhöriga och medberoende. Det finns många bra hemsidor för anhöriga, Beroendecentrum är ett exempel. Det finns också Facebook-grupper där man kan prata med andra anhöriga.

Varför kan anhöriga behöva stöd?

Det kan vara tungt och anhöriga kan själv drabbas av psykisk ohälsa. Ibland ser man inte hur man ska ta sig ur det och man hamnar i medberoende på olika sätt. Ofta prioriterar man den missbrukande över sitt eget välmående, lånar ut pengar och betalar inte sina egna räkningar exempelvis. Då kan det vara skönt att prata med någon utomstående som lyssnar, har kunskap kring missbruk och som kan ge råd och stöd. Det kan ibland vara skambelagt att prata med andra anhöriga och vänner, då är det skönt att prata med en neutral part där det finns sekretess.

Vad är medberoende?

En medberoende är den som kanske, lånar ut pengar för den femte, eller hundrade gånger för personen lovar att skärpa sig. En medberoende hjälper till att dölja missbruket men det finns många sätt att vara medberoende på. Psykologer brukar beskriva medberoende som ”Medberoende är ett psykologiskt tillstånd som uppstår i relationer och kännetecknas av att en person tillåter den andras ohälsosamma beteende”.

Några tecken på medberoende: Att du ifrågasätter dig själv. Det är nog bara inbillning. Att du undviker sådant som tidigare var roligt, exempelvis att träffa vänner. Ständiga känslor av stress och oro inför den andra personens missbruk. Att du täcker upp för den som missbrukar.

Hur är det att vara anhörig till en missbrukare?

Det finns inte ett svar på den frågan. Alla reagerar olika. Det kan vara mycket frustrerande att se någon som du bryr dig om gör sig själv illa. Anhöriga lever ofta under stress och oro för att den. Sorg, smärta, dödsångest och maktlöshet är andra ord som kan beskriva hur det är för en anhörig.

Som anhörig kan du både vara arg och ledsen över hur många chanser personen har fått och ändå inte tar emot hjälp. Du kan också känna dig förrådd då det inte är ovanligt att de som har problem med missbruk även ljuger och ibland utnyttjar och stjäl från anhöriga.

Varför är missbruk förenat med skam?

Samhället håller fast vid en föråldrad och extrem bild av hur en missbrukare är och ser ut, därför kan det kännas pinsamt att ens barn eller förälder blivit "sån". Är du en förälder till ett barn med missbruk är det också vanligt att känna sig misslyckad i föräldrarollen. Det kan också handla om att polisen kommer på besök och att grannarna står i fönstret och ser. "Vi är ju en helt vanlig familj, det här kan inte hända oss", är det många som brukar tänka.

Det är viktigt att veta att det är mycket vanligare än man tror och att det kan drabba vem som helst. Missbruksproblem finns i alla samhällsklasser, i olika åldrar och i alla geografiska områden.

Det kan vara en helt välfungerande familj i övrigt och ändå är det inte ovanligt att det finns missbruk i familjen.

Psykisk ohälsa är framträdande bland de som söker hjälp för missbruk. Det kan vara en inkörsport till missbruk då alkohol och/eller droger används som självmedicinering för bland annat ångest och depression.

Hur kan jag som anhörig hjälpa en missbrukare?

Till att börja med kan du berätta för personen att du oroar dig, utan att på något sätt skuldbelägga den som missbrukar. Om det finns flera i er närhet som är oroliga kan ni prata med personen tillsammans. Det är också viktigt att du inte tillåter dig bli medberoende, eller möjliggör ett fortsatt missbruk genom att till exempel förse personen med pengar.

Det är möjligt att göra en orosanmälan hos socialtjänsten, vilket kan leda till att personen i enighet med lagen om vård av missbrukare (LVM) tvingas till vård för sitt missbruk. Generellt sett är man dock restriktiv med tvångsvård i Sverige. För att detta ska bli aktuellt måste man uppfylla ett eller fler av följande kriterier: personen utsätter sin fysiska/psykiska hälsa för livshotande fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller tros kunna utgöra en fara för sig själv eller andra.

Vad kan jag göra för att min närstående själv ska söka hjälp?

Till exempel kan föräldrar känna att de anger sitt barn om de gör en anmälan. Försöka att motivera utan att skuldbelägga, det fungerar sällan. Alla vet inte var man kan vända sig för hjälp. Du kan hjälpa din närstående genom att ta reda på vad det finns för olika frivilliga alternativ att ansöka om i boendekommunen.

  • I Åstorps kommun kan även personer med missbruk ringa öppenvårdens servicetelefon, för fem rådgivande och vägledande samtal, utan att vi gör en utredning. Samtalen är kostnadsfria, sker under tystnadsplikt, registreras och journalförs inte. Kontakta oss genom att ringa 042-644 20 eller mejla oppenvarden@astorp.se.
  • För att ansöka om behandling ringer du kundtjänst på telefon 042-640 00 för att bli kopplade till en socialsekreterare. Du får då prata med en mottagningssekreterare och berätta om situationen. Därefter tar en socialsekreterare vid och utreder vilket behov av stöd som finns. En möjlig insats är behandling inom kommunens öppenvård. Det finns behandling både i grupp och som individuella samtal.
  • Previct är ett alternativ som kan hjälpa personer som har problem med alkohol. Det är ett digitalt verktyg kopplat till telefonen som hjälper personer att avhålla sig från att dricka genom att göra utandningsprov flera gånger dagligen.
  • Maria Skåne Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för personer som är under 25 år och har problem med alkohol eller droger. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.
  • Anonyma Alkoholister (AA) har möten på Trädgårdsgatan 15 i Åstorp, varje torsdag klockan 19:00 och söndag klockan 10:00. Det är öppna möten vilket innebär att man kan följa med som anhörig för att se vad AA är.

Kan man som anhörig vara rädd för att söka hjälp?

Det kan först och främst kännas skrämmande och otäckt att ta kontakt med myndigheter om man inte är van.

Det finns familjer som hållit missbruk hemligt länge, där det blivit tabu och skamligt att prata om det. Då kan det kännas jobbigt att ta steget till att för första gången berätta om det.

Känner man skuld och är medberoende kan det vara ännu svårare för då kanske man vet att man behöver ändra ett beteende man själv har och det kan vara jobbigt. Även för anhöriga kan det vara svårt att ändra ett invant beteende. Det kan ta lång tid för en anhörig att släppa kontrollen över sin närstående och våga lita på att personen slutat missbruka flera år efteråt.

De som arbetar med anhöriga och missbrukare i kommunen är professionella och kunniga och har lång erfarenhet. Det är ett tryggt ställe att prata på och alla behandlare och myndighetspersoner, inklusive de i medborgarkontoret har sekretess.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-01-24

Kontakt

Kontakt