Ny utbildning för att höja kompetensen inom vård och omsorg

Personal från kortidsboendet, Asterns vård- och omsorgsboende, hemvården samt en demenssjuksköterska och enhetchef berättar om verksamheterna i Åstorps kommun.

Personal från kortidsboendet, Asterns vård- och omsorgsboende, hemvården samt en demenssjuksköterska och enhetchef berättar om verksamheterna i Åstorps kommun.

För att bidra till att höja kompetens inom vård och omsorg samt funktionshinderverksamheten i Åstorps kommun har vuxenutbildningen startat en yrkesutbildning till undersköterska. Vi var med när kommunens vård och omsorg besökte eleverna under första veckan på utbildningen.

Det är egentligen två utbildningar som startat upp i januari, den ena är "Undersköterska" som riktar sig till de som har minst grundskola årskurs 9 eller motsvarande på 64 veckor och den andra är "Undersköterska i kombination med svenska som andraspråk" som riktar sig till elever med annat modersmål än svenska och som har minst SFI kurs D på 84 veckor.

Efter slutförd utbildning kan eleverna gå ut i arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvården, hemsjukvården, äldreomsorgen eller LSS.

Utbildningar utifrån behov

Utbildningen till undersköterska har tidigare funnits i kommunen men legat nere under pandemin. Philip Malmberg som är rektor för Vuxenutbildningscentrum i Åstorp såg behovet av att framtidssäkra välfärden och kompetensförsörja branschen och tog initiativet till att starta upp utbildningen igen.

— Rektorerna inom Familjen Helsingborg beslutar varje år vilka yrkesinriktade utbildningar som ska starta utifrån arbetsmarknadens behov och vi ser i Åstorps kommun ett stort behov av att utbilda undersköterskor vilket är viktigt för kommunens kompetensförsörjning och ett led i vårt uppdrag att få invånare i jobb och utbildning, förklarar Philip.

Stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg samt funktionsstöd

Sveriges befolkning lever allt längre. Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med nästan 50 procent. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldres behov av vård och omsorg öka kraftigt. Anställda i äldreomsorgen behöver öka med drygt 30 procent och ungefär lika många antas gå i pension, vilket innebär att det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg.

Samtidigt blir konkurrensen om arbetskraften allt tuffare. Kompetensutmaningen kan främst mötas genom nya arbetssätt och att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare.

— Det är en utmaning att behålla och rekrytera behörig och kompetent personal inom vård och omsorg. Så det känns jättebra att utbildningen som legat nere under några år har kommit tillbaka. Vi ser framemot att ta emot elever både under praktiken och när utbildningen avslutats, säger Saranda Kalabria som är enhetschef för bland annat korttidsboendet och dagverksamheten för personer med demens.

Utbildningen sker delvis i samarbete med vård och omsorg samt funktionshinderverksamheten i kommunen. Cirka 15% av utbildningstiden innehåller arbetsplatsförlagt lärande, så kallat APL eller praktik, som är ungefär 15 veckor fördelat under olika perioder. Det innebär att eleverna kan göra sin APL inom hemtjänsten, på vård- och omsorgsboenden, dagverksamheten, korttidsboendet eller inom funktionshinderverksamheten i kommunen.

— Vi har en positiv dialog med samordnare inom vård och omsorg för att hitta lämpliga APL-platser i kommunen. Jag och läraren för utbildningen har även träffat chefer och enhetschefer för att presenterade utbildningen. De har också hjälpt oss att förbereda utbildningen och idag är flera verksamheter här och presenterar sig. Dialogen har varit väldigt positiv så det känns mycket bra för alla inblandade, säger Philip Malmberg.

Presentation av kommunens verksamheter

I samband med att utbildningen startade besökte olika verksamheter inom vård och omsorg utbildningen för att presentera sig lite närmre. Eleverna fick chans att ställa frågor och höra vad arbetet innebär. Det visade sig dock att flera elever redan jobbar eller har jobbat som timanställda vårdbiträden eller sommarvikarie inom kommunen men ser utbildningen som en chans att få ett kvitto på sin kompetens.

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Pia Kulneff som arbetar som demenssjuksköterska berättar att det är en profession som behövs för att kunna bemöta behovet hos äldre eller personer inom LSS.

— Ju mer man lär sig desto mer intressant blir yrket. När man börjar jobba inom vård och omsorg får man till exempel lära sig att Arne ska ha sina svullna ben uppe i högläge. Men efter utbildningen får man en helt annan förståelse och underliggande orsak till varför benen ska vara i högläge, berättar Pia.

Goda möjligheter till att utvecklas vidare när man börjat jobba

Väljer man att jobba inom Åstorps kommun finns det goda förutsättningar för att vidareutvecklas genom olika kurser.

— Vi har bland annat utbildning i lyftkörkort som är ett krav för att få hantera lyft och lyftsele via till exempel takhiss. Det finns även en utbildningsportal som alla anställda har tillgång till. Förutom det finns det bland annat handledarutbildning från Vård- och omsorgscollege samt Äldreomsorgslyftet, berättar Saranda Kalabria.

Eleverna var också nyfikna på alla hjälpmedel och digital teknik som används inom vården.

— Det finns allt från digitala nycklar som registrerar alla besök inom hemtjänsten och när vi delar ut medicin till sängar som roterar och hjälper omsorgstagare att resa sig, berättar Martin som jobbar inom hemvården som demensundersköterska.

Att hjälpa människor som behöver hjälp lockar mest

På frågan varför eleverna valt att utbilda sig till undersköterska så var de överens om att det handlar om att få göra något betydelsefullt för någon annan och att få hjälpa de som är skörast i samhället och behöver hjälp allra mest.

Jeanette Nilsson som valt att gå utbildningen till undersköterska berättar att hon blev intresserad av yrket när hennes mamma fick vaskulär demens för några år sedan.

— Jag hjälpte henne mycket under sjukdomsförloppet och när hon flyttade in på Astern så såg jag yrket på nära håll och blev intresserad av det. Så då sökte jag jobb på Astern och jobbade på en annan avdelning som vikarie hela sommaren. Det som lockade främst var just det här med att få hjälpa andra människor, jag kände mig alltid glad när jag gick till jobbet, säger Jeanette och fortsätter:

— Jag fick mycket kunskap om en demenssjukdom genom att vara med från början till slutet. Samtidigt läste jag mycket för att lära mig om hur sjukdomen fungerar och det var väldigt intressant att lära sig hur hjärnan fungerar.

På frågan om vad Jeanette vill göra efter utbildningen så svarar hon att hon inte vet än vad hon vill göra men är nyfiken på att testa olika områden.

— En fördel är att under praktiken får man möjlighet att testa på olika områden. Just nu är jag speciellt nyfiken på LSS-boende eller kanske psykiatrin. Men jag får se var jag står om ett år när utbildningen är slut, avslutar Jeanette.

Att arbeta som undersköterska

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård och omsorg. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, sköta hygien, ta prover, lägga om sår och dela ut mediciner. Du kan arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården, hemsjukvården, äldreomsorgen eller LSS. Nu och framöver bedöms arbetsmarknaden vara mycket god. Du behövs!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-01-31

Kontakt