Åstorps kommun har gjort en Lex Sarah-anmälan

Bild

Åstorps kommun har anmält en händelse enligt Lex Sarah. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. Syftet med bestämmelsen är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Beskrivning av händelsen

Händelsen berör en omsorgstagare på ett av kommunens vård och omsorgsboenden. Omsorgstagaren har bristande munhälsa och bristande intimhygien. Händelsen kommer att utredas och åtgärder vidtas.

Åtgärd

Anmälan är gjord till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utredningen ska vara klar och inskickad till IVO inom två månader.

Lex Sarah

En Lex Sarah är ett faktiskt missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande. Detta ska utredas, åtgärdas och förebyggas av kommunen. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vissa missförhållanden, till exempel personuppgiftsincidenter, bedöms direkt som ett allvarligt missförhållande och anmäls till IVO. Därefter sker utredningen. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

När kommunen eller en verksamhet gör fel

Alla som arbetar med att ge hjälp genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa lagen. Ibland gör de som ger hjälp fel. Både du som medarbetare eller invånare har rätt att klaga om du tycker att kommunen gör fel. Du kan också anmäla felet till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, som kallas IVO.


Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du ett klagomål?

Lämna en synpunkt i vår e-tjänst:

Läs mer om synpunkter och klagomål:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-08

Kontakt