Beslut fattat – här ska Åstorps kommun bygga nytt kommunhus

Ortofoto av den tänkta placeringen för det nya kommunhuset på Björnekulla ås.

Här visas den tilltänkta placeringen för det nya kommunhuset på Björnekulla ås.

I går den 8 februari fattade kommunstyrelsen i Åstorp beslut om att kommunstyrelseförvaltningen ska ta fram ett konkret alternativ för ett nytt kommunhus på Björnekulla ås. När detta är gjort ska en beställning skrivas fram till kommunstyrelsen.

I det nya kommunhuset kommer stora delar av kommunstyrelseförvaltningens, bildningsförvaltningens, samhällsbyggnadskontorets och socialförvaltningens administrativa personal att ha sin arbetsplats. I huset kommer det också att finnas plats för politiska möten såsom kommunfullmäktige och samtliga nämnder.

Den tomt som är aktuell ligger i nära anslutning till det torg där den nya järnvägsbron kommer att ansluta. Det interna arbetet påbörjas inom kort och ett första steg kommer att vara att bestämma vilket arbetssätt kommunen ska ha framöver. I detta arbete kommer bland annat studiebesök att ske för att hämta inspiration. Därefter kommer arbetet med innehållet att påbörjas. Det kommer då att bildas olika delprojekt som kommer att involvera berörda förvaltningar.

I dagsläget sitter kommunens förvaltningar och tjänstemän utspridda i olika lokaler i Åstorp eftersom det nuvarande kommunhuset är för litet. Tidigare har frågan om att bygga om eller bygga på det nuvarande kommunhuset diskuterats, men beslutet landade så småningom i att ett nytt kommunhus behöver byggas. Kommunchef Jonas Jönsson ser stora möjligheter med det nya kommunhuset.

– Det blir en modern arbetsplats där vi samlar våra administrativa resurser. Att samla den administrativa personalen kommer innebära att vi blir mer effektiva. Det kommer även att underlätta samverkan på många sätt. De politiska sammanträdena får ändamålsenliga lokaler vilket i sin tur innebär att vi frigör befintliga lokaler såsom Kulturhuset Björnen och Arena Åstorp, samtidigt som det öppnar upp för möjligheter för annan verksamhet att husera i vårt nuvarande kommunhus framöver, säger han och fortsätter:

– Det känns roligt att vi vågar pröva nya vägar i Åstorp och jag tror att detta kommer att bli hur bra som helst. Björnekulla ås känns som helt rätt plats i och med närheten till stationsområdet och den centrala placeringen, så det känns jättepositivt på alla sätt och som ett viktigt steg framåt i kommunens utveckling.

Bakgrund till beslutet

Frågan om nytt kommunhus i Åstorp är något som diskuterats under många år. Utredningen av potentiella placeringar av nytt kommunhus började med ett tiotal olika platser. Efter den utredningen valde man att gå vidare med inventering av fyra av dessa platser, däribland Björnekulla ås. Kommunstyrelsen i Åstorp röstade igår ja till beslutet om att bygga det nya kommunhuset på Björnekulla ås, utöver majoritetsstyret (SD, M och KD) som alla röstade ja yrkade även Socialdemokraterna bifall till förslaget.

– Det känns mycket bra att vi landat i detta beslut med en så bred politisk majoritet. Björnekulla ås ligger ett stenkast ifrån järnvägsstationen och centrumkärnan, vilket gör det lättillgängligt för invånarna, inte minst när den nya järnvägsbron är på plats. Samtidigt kan vi samla personal från de olika förvaltningarna under ett och samma tak och i och med det underlätta det förvaltningsövergripande samarbetet vilket känns väldigt positivt, säger kommunstyrelseordförandens ordförande Peter Lindberg (SD).

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-02-09

Kontakt